logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Mường La phát triển cao su gắn với xây dựng nông thôn mới 12/06/2013

Nông dân bản Tìn và Nà Trang, thị trấn Ít Ong (Mường La) chăm bón cây cao su.

Việc quy hoạch phát triển cây cao su đúng tiến độ đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện chủ trương phát triển cây cao su đã tạo điều kiện để huyện điều chỉnh cơ cấu cây trồng, bố trí lại cơ cấu lao động, tạo lập được các vùng sản xuất hàng hóa và thay đổi cơ bản tập quán canh tác và trình độ sản xuất của nông dân. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển cho địa phương và người nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất cũng như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong vùng quy hoạch trồng cao su của huyện. Các xã, bản trồng cao su đủ điều kiện theo quy định được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống dân sinh. Thực hiện mô hình góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất, mỗi hộ góp từ 1 ha trở lên sẽ được tuyển 1 người vào làm công nhân.  Bên cạnh đó, trong giai đoạn cây cao su chưa khép tán, các hộ công nhân được trồng xen canh, Công ty hỗ trợ về giống, phân bón và cho vay mua giống trâu, bò để phát triển chăn nuôi. Các hộ có diện tích đất góp dưới 1 ha, nhưng không tham gia làm công nhân được hỗ trợ theo chính sách đất trồng cây lâu năm, di chuyển ra khỏi vùng quy hoạch trồng cây cao su, được hỗ trợ lương thực trong 7 năm. Theo tổng hợp, trước khi góp đất trồng cây cao su, thu nhập bình quân mỗi hộ khoảng 10 triệu đồng/năm, đến nay  đã có thu nhập từ 25-30 triệu đồng/năm.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, việc tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong vùng quy hoạch trồng cao su trên địa bàn có nhiều thuận lợi. Cùng với các chính sách của tỉnh, nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc hợp công cộng phục vụ đời sống và sản xuất. Đến nay, tỉnh đã đầu tư nâng cấp 3 km đường vào đội cao su Ít Ong, xây dựng 9 danh mục công trình tại các bản có diện tích đất góp trồng cây cao su từ 100 ha trở lên của hai xã Tạ Bú và Mường Bú. Công ty cổ phần cao su Sơn La thành lập 6 đội cao su trên địa bàn huyện, mở mới 326 km đường vào các khu sản xuất và đang triển khai xây dựng hoàn chỉnh trụ sở các đội sản xuất. Cùng với đó, lao động nông thôn được đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và được bảo đảm các quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; trẻ em trong độ tuổi được học tập trong môi trường giáo dục và điều kiện tốt hơn. Đặc biệt, với việc xây dựng bản Tìn và Nà Trang tại Phiêng Tìn theo mô hình “bản mới phát triển toàn diện” đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Hai bản có 168 hộ, thì có 221 người được tuyển vào làm công nhân, nhiều người được cử đi học chuyên môn, kỹ thuật để tham gia đội ngũ cán bộ quản lý của các đội. Tính riêng thu nhập bình quân của hai bản đạt 47,3 triệu đồng/hộ/năm, ngoài ra còn có thu nhập thêm từ chăn nuôi và các dịch vụ khác. Hiện nay, bản Tìn và Nà Trang đã đạt 9/19 tiêu chí và 21/30 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương phát triển cây cao su đã phát huy tốt mối liên kết “4 nhà”, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, người nông dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật và phương thức sản xuất mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn huyện./.

Ngọc Thuấn

http://www.baosonla.org.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ