logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tuyên dương CNVC-LĐ xuất sắc 2013 29/07/2013

Đây là những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và xây dựng gia đình văn hóa. Hoạt động ý nghĩa này được thực hiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018.

 

TRÍ DŨNG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ