logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG : Khối thi đua số VII ký giao ước thi đua năm 2013 30/05/2013

Khối thi đua số VII gồm 8 Công ty đó là: Công ty CPCS Điện Biên, Công ty CPCS Lai Châu 2, Công ty CPCS Đồng Nai Kratie, Công ty CPCS Dầu tiếng Kratie; Công ty CPCS Bà Rịa Kampongthom, Công ty CPCS Krong Buk Ratankiri, Công ty CPCS Dầu Tiếng Campuchia và Công ty TNHH MTV Cao su Phước Hòa Kampongthom. Công ty CPCS Điện Biên được bầu làm trưởng khối thi đua năm 2013.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua số VII ký giao ước thi đua năm 2013.

Theo đó, định kỳ mỗi năm 2 lần các đơn vị trong khối gặp gỡ bàn bạc và đánh giá tình hình thực hiện giao ước thi đua. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định; tích cực tham gia hoạt động của Tập đoàn, địa phương và khối thi đua. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân (đối với các đơn vị đứng chân trên địa bàn trong nước), xây dựng cơ quan xanh - sạch – đẹp (đối với đơn vị đứng chân tại Campuchia). Đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ quản lý; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh... 

Tin, ảnh: Gia Kiệt

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ