logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh: 6 tháng lãi trước thuế gần 113 tỷ, đạt 44% kế hoạch 13/08/2013

Trong kỳ, doanh thu thuần ở mức 52.95 tỷ đồng, giảm 43%; giá vốn hàng bán ở mức 41.5 tỷ đồng, giảm 43.85% làm lợi nhuận gộp chỉ còn 11.45 tỷ đồng, giảm 39.7% so với quý 2/2012.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính đạt 17.43 tỷ đồng, giảm nhẹ 5.5% nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm lần lượt 26.74% và 41.87%. Ngoài ra, lợi nhuận khác đạt hơn 32 tỷ đồng nhưng vẫn giảm hơn 11.5% làm lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ở mức 45 tỷ đồng, giảm 11.65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế ở mức 112.84 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ đạt 43.9% kế hoạch cả năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt hơn 93 tỷ đồng, giảm gần 8.3% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Bảng kết quả kinh doanh của TRC

Cao su Tây Ninh: 6 tháng lãi trước thuế gần 113 tỷ, đạt 44% kế hoạch

Tính đến 30/06, lượng tiền và tương đương tiền của công ty ở mức 485 tỷ đồng, giảm hơn 13%; nhưng hàng tồn kho của công ty gia tăng gần 55.6% lên mức gần 118.9 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của công ty cũng gia tăng đáng kể, hơn 1.33 lần, lên mức 398.85 tỷ đồng so với đầu năm.

Triệu Linh

INFONET

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ