logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà My 03/06/2013

Chủ trì buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã đánh giá cao về sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Cao su Quảng Nam trong quá trình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su tại các xã trên địa bàn huyện, đến nay đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, xây dựng quy chế hưởng lợi, đo đạc giải thửa và đã có một số diện tích đưa vào san ủi để trồng cây. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần giải quyết đó là:

- Về thủ tục đất đai chưa được thực hiện đúng theo các quy định nên đề Nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan và các địa phương để hoàn chỉnh các thủ tục đất đai theo yêu cầu để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Về quy chế hưởng lợi các ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Công ty để xây dựng quy chế hưởng lợi giữa người dân với Công ty sao cho hài hòa về lợi ích, không trái với các quy định của pháp luật.

- Về thỏa thuận đất đai giữa người dân với Công ty phải trên cơ sở phạm vi được quy hoạch và sự tự nguyện của người dân.

Kết thúc buổi làm việc ông Trần Anh Tuấn đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang khẩn trương triển khai thực hiên các công việc theo yêu cầu của huyện, đồng thời chỉ đạo các ngành có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiền cho Công ty sớm được thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Minh Tài

http://www.tnmtquangnam.gov.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ