Các doanh nghiệp trực thuộc VRG dự kiến chia cổ tức cao 06/12/2022

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, do đó một số doanh nghiệp trực thuộc VRG dự kiến sẽ chia cổ tức cao cho các cổ đông. Theo đó, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%. Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi gần 144 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Cao su Phước Hòa cũng sẽ chi 540 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 40%.

 

Tình hình kinh doanh của KCN Nam Tân Uyên

 

Khu công nghiệp (KCN Nam Tân Uyên) hiện có 3 cổ đông lớn là Công ty CP Cao su Phước Hòa sở hữu 5,2 triệu cổ phần (32,85% vốn điều lệ); VRG sở hữu 3,2 triệu cổ phần (20,42% vốn điều lệ) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG sở hữu 3,03 triệu cổ phần (19,95% vốn điều lệ). Theo đó, Cao su Phước Hòa sẽ nhận về 47 tỷ đồng và VRG nhận về 29 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức này của Nam Tân Uyên.

 

Toàn cảnh KCN Nam Tân Uyên

 

Nhìn vào thực tế, KCN Nam Tân Uyên là doanh nghiệp thường xuyên trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ cao. Cụ thể, năm 2019 doanh nghiệp trả cổ tức với tỉ lệ 100%, năm 2020 thậm chí còn lên tới 120% và năm 2021 là 90%. Tới năm 2022, tuy có sự suy giảm so với các năm trước nhưng so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trên thị trường thì tỉ lệ 60% vẫn là mức tương đối cao.

 

Công ty CP Cao su Phước Hoà cũng sắp dùng khoảng 540 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 40%.

 

Công nhân chế biến Cao su Phước Hòa

 

Việc chi trả cổ tức ở mức cao là yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu và thị trường chứng khoán, đặc biệt trong đợt thị trường suy giảm mạnh. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên cũng chịu áp lực giảm theo xu hướng chung trên thị trường nhưng vẫn giữ được mức giá cao, tăng liền hai phiên gần đây đang ở mức 126.700 đồng/cổ phiếu. Cao su Phước Hòa tăng mạnh trong 4 phiên gần đây, lên 46.100 đồng/cổ phiếu.

 

Trong quý III/2022, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu hơn 53 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 74% lên 37 tỷ đồng. Cao su Phước Hoà cũng ghi nhận lợi nhuận ấn tượng.

 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình cũng đang thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để tạm ứng cổ tức về Cao su Phước Hòa với tỷ lệ cổ tức tối thiểu năm 2022 là 30%/vốn điều lệ. Cao su Đồng Phú cũng đang thực hiện tạm ứng cổ tức về VRG – Công ty cổ phần với tỷ lệ ứng cổ tức năm 2022 là 20%/vốn điều lệ. Tương tự, Cao su Tây Ninh đang tạm ứng cổ tức về VRG – Công ty cổ phần là 10%/vốn điều lệ, Cao su Tân Biên và Bà Rịa là 5%/vốn điều lệ.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/12/06/cac-doanh-nghiep-truc-thuoc-vrg-du-kien-chia-co-tuc-cao/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ