logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Phước Hòa chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 45% trong tháng 12 07/12/2021

 

Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa thông báo 7/12 và 17/12 lần lượt là ngày đăng lý cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021. 

 

Sau đợt thanh toán sắp tới, công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020 và còn phải trả tối thiểu 15% cổ tức năm 2021.

Sau đợt thanh toán sắp tới, công ty còn phải trả tối thiểu 15% cổ tức năm 2021. Ảnh: PHR

 

Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa thông báo 7/12 và 17/12 lần lượt là ngày đăng lý cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021. 

 

Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán là 14/12. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tạm ứng cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 25% bằng tiền mặt, thời gian thực hiện là ngày 15/6/2022.  

 

Với hơn 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 610 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng 2021 với tổng tỷ lệ 45% cho cổ đông. Sau đợt thanh toán sắp tới, công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020 và còn phải trả tối thiểu 15% cổ tức năm 2021.

Năm ngoái công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ còn 1.632 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại tăng đột biến lên khoảng 1.125 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 953 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

 

Với kết quả đạt được, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Đây là tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán cách đây 12 năm. Công ty đã tạm ứng cổ tức 25% vào cuối năm ngoái.

 

Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ 2.129 tỷ đồng, giảm 4% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 865 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2020. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm nay dự kiến tối thiểu 40%. 

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần tăng 60% lên 872 tỷ đồng. Hoạt động tài chính mang lại hơn 64 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. Do không còn phát sinh tiền đền bù đất dự án khu công nghiệp, nên lợi nhuận khác giảm từ hơn 627 tỷ về còn hơn 21 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 77% xuống gần 122 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 43% chỉ tiêu doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận.

 

https://ndh.vn/doanh-nghiep/cao-su-phuoc-hoa-chot-quyen-chia-co-tuc-tong-ty-le-45-trong-thang-12-1305134.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ