logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đồng Phú thực hiện gần 22% kế hoạch lợi nhuận sau 8 tháng 16/09/2021

 

Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 91 tỷ đồng sau 8 tháng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.Giá bán cao su bình quân tháng 8 gần 40 triệu đồng/tấn, giảm 7% so với tháng 7.Sản lượng tiêu thụ tháng 8 tăng mạnh đẩy doanh thu tăng.

 

Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) thông báo sản lượng tiêu thụ tháng 8 đạt 2.224 tấn, tăng 134% so với bình quân tháng và tăng 83% so với tháng trước. Giá bán bình quân gần 40 triệu đồng/tấn, giảm 7% so với tháng trước. Doanh thu 129 tỷ đồng, gấp 2,2 lần mức bình quân tháng và tăng 82,5% so với tháng 7. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 14,4 tỷ đồng, gấp 4 lần tháng 7.

 

Lũy kế 8 tháng, sản lượng tiêu thụ 7.509 tấn mủ cao su, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 58% kế hoạch năm. Giá bán bình quân đạt 43,8 triệu đồng/tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ đạt 455 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ nhưng mới thực hiện 42,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 90,7 tỷ đồng, giảm 17% và thực hiện 21,6% kế hoạch năm.

 

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch tiêu thụ 13.000 tấn mủ cao su, giảm 18% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 116% so với thực hiện 2020.

 

Theo kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 thì doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 43,4 triệu cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 1:1 (tính trên số lượng cổ phiếu phát hành sau khi bán cổ phiếu quỹ và hoán đổi sáp nhập công ty con (Cao su Đồng Phú – Đắk Nông). Qua đó, vốn điều lệ gấp đôi lên 869 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã bán xong cổ phiếu quỹ trong tháng 6 và chưa triển khai phương án sáp nhập công ty con.

 

Cổ phiếu DPR được giao dịch ở mức giá 70.500 đồng/cp, tăng 22% trong vòng 1 tháng qua.

 

dpr-thang8-2704-1631586890.png

Nguồn: TradingView


https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/cao-su-dong-phu-thuc-hien-gan-22-ke-hoach-loi-nhuan-sau-8-thang-1299545.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ