logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công ty Cao su Mang Yang đạt kết quả vượt bậc trong sản xuất kinh doanh 08/02/2023

 

Năm 2022 Công ty Cao su Mang Yang đã đạt được những kết quả vượt bậc trong sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động được đảm bảo.

 

Sáng 8/2, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (Công ty Cao su Mang Yang) đã tổ chứ hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Lãnh đạo tỉnh Gia Gai, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và 110 lao động tiêu biểu đại diện cho người lao động toàn công ty.

 

Ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Mang Yang cho biết, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao, ngay từ đầu năm 2022, công ty đã phát động sâu rộng phong trào thi đua lao động sản xuất, triển khai phòng trị bệnh trên vườn cây.

 

Bên cạnh đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được công ty xây dựng kỹ lưỡng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn và theo hướng tích cực trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để tăng nguồn thu và tiết giảm chi phí.

 

Ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Mang Yang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T.

Ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Mang Yang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T.

 

Hiện Công ty Cao su Mang Yang đang quản lý 7.502ha cao su, trong đó diện tích khai thác 4.606ha (diện tích mở mới 1.291ha). Trong năm 2022 công ty khai thác được 7.009 mủ qui khô, đạt 120,85% kế hoạch và về đích sản lượng trước 46 ngày so với kế hoạch Tập đoàn giao. Năng suất vườn cây đạt 1,521 tấn/ha (trong đó năng suất vườn cây mở mới đạt 1,041 tấn/ha, năng suất vườn cây khai thác cũ đạt 1,662 tấn/ha). Đặc biệt, trong năm qua công ty có 5 tổ đạt trên 1,8 tấn/ha và 6 tổ đạt năng suất trên 2 tấn/ha.

 

Năm 2022, Công ty Cao su Mang Yang đã chế biến được 9.130 tấn mủ, đạt 114% kế hoạch (sản lượng chế biến cao su tự khai thác 7.010 tấn, cao su thu mua 1.510 tấn). Sản lượng tiêu thụ đạt 11.986 tấn (cao su tự khai thác 6.856, cao su thu mua tiểu điền 1.030 tấn, cao su thu mua Campuchia và các công ty trong nước 4.100 tấn). Tổng doanh thu đat trên 484 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68,49 tỷ đồng; lương của người lao động bình quân đạt 6,61 triệu đồng/người/tháng.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2023, Công ty Cao su Mang Yang đã đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Theo đó, diện tích khai thác đạt 4.265 ha; sản lượng Tập đoàn giao 6.300 tấn (Công ty phấn đấu vượt trên 10% kế hoạch); Năng suất bình quân đạt 1,48 tấn/ha (Công ty phấn đấu đạt 1,6 tuấn/ha); Chế biến đạt 8.000 tấn. Tổng doanh thu đạt 393,23 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 57,27 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng; Nộp ngân sách Nhà nước 22,67 tỷ đồng.

 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua cho 2 tập thể xuất sắc. Ảnh: N.T.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua cho 2 tập thể xuất sắc. Ảnh: N.T.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả vượt bậc mà Công ty Cao su Mang Yang đạt được.

 

Theo ông Hưng Công ty Cao su Mang Yang có phần lớn diện tích vườn cây nằm trên cao trình trên 700 mét, cây cao su sinh trưởng chậm và khi đưa vào khai thác mỏng vỏ nên năng suất thấp. Trước khó khăn đó, những năm qua công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý, sáng tạo, linh hoạt, nhiều cải tiến, đổi mới, ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa trong nhiều hạng mục công việc phù hợp với thực tế.

 

Công ty đã chủ động ứng phó kịp thời với những diễn biến thị trường tiêu thụ mủ cao  su, tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ và hạ giá thành sản phẩm, tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bố trí sắp xếp lao động hợp lý, tận dụng mọi nguồn lực hợp pháp để thâm canh, chăm sóc vườn cây,tăng năng suất sản lượng, năng suất lao động, chăm lo ổn định đời sống người lao động để an tâm công tác.Đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, ông Lê Thanh Hưng yêu cầu Công ty Cao su Mang Yang thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

 

Theo đó, công ty cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn, xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu công ty. Cần có các giải pháp tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty Cao su Mang Yang. Ảnh: N.T.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty Cao su Mang Yang. Ảnh: N.T.

 

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị Công ty Cao su Mang Yang đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân. UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng cờ thi đua năm 2022 cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2022, góp phần xây dựng đơn vị và Tập đoàn ngày càng vững mạnh.

 

https://nongnghiep.vn/cong-ty-cao-su-mang-yang-dat-ket-qua-vuot-bac-trong-san-xuat-kinh-doanh-d343442.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ