logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ngày 02/08/2022 đoàn công tác VRG đến chào xã giao và thăm hỏi Ngài Phó thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia, kiêm Chủ tịch Hội đồng khôi phục và Phát triển nông nghiệp nông thôn Campuchia 02/08/2022

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ