logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Nam Tân Uyên lãi quý I đạt 113 tỷ đồng, tăng 32% 15/04/2021

 

Công ty khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) công bố BCTC quý I với doanh thu 68 tỷ đồng, tăng 63% cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 64% lên 70,4%.

 

Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính đạt 86 tỷ đồng, tăng 11% nhờ cổ tức, lợi nhuận được chia; chi phí quản lý giảm 14% xuống 7 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp báo lãi 112,7 tỷ đồng quý I, tăng 32%.

 

ntc-quyi-5255-1618385234.png

Đơn vị: đồng

 

Tại thời điểm cuối kỳ, Nam Tân Uyên có 1.319 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng thêm 5,7% so với đầu năm. Doanh nghiệp giảm nợ vay ngắn hạn từ 596 tỷ xuống 576 tỷ đồng và gần như không có vay dài hạn.

 

Nam Tân Uyên giảm doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn từ 147 xuống 88 tỷ đồng và tăng doanh thu chưa thực hiện dài hạn từ 2.857 tỷ lên 2.962 tỷ đồng.

 

Ngoài phát triển khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì doanh nghiệp còn đầu tư góp vốn vào nhiều đơn vị khác. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác của Nam Tân Uyên có giá gốc chỉ 375 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý lên đến 1.497 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM:SIP) giá gốc 91 tỷ nhưng giá trị hợp lý lên đến 1.202 tỷ đồng.

 

ntu-dau-tu-1756-1618386335.png

Nguồn: BCTC quý I

 

https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/nam-tan-uyen-lai-quy-i-dat-113-ty-dong-tang-32-1289112.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ