logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ông Trần Ngọc Thuận tái đắc cử Ban chấp hành VCCI 04/01/2022

 

Đại hội VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã công bố 93 uỷ viên Ban chấp hành và 7 uỷ viên Ban Kiểm tra. Các ủy viên được lựa chọn là những đại diện ưu tú, với đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, năng lực, trình độ và nhiệt huyết cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và của đất nước.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành VCCI khóa VII

 

Theo báo cáo của VCCI, ước tính đến cuối năm 2021, số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế khoảng 850.000 doanh nghiệp, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Nhiều doanh nghiệp đã có bước phát triển nhảy vọt về quy mô và trình độ công nghệ, từng bước bắt kịp các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng có bước phát triển đáng tự hào, với tốc độ tăng trưởng luôn thuộc nhóm cao nhất thế giới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

 

Quang cảnh đại hội VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Đại hội đã thông qua việc đổi tên VCCI với tên gọi mới là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và sửa đổi Điều lệ VCCI. Tầm nhìn và sứ mệnh của VCCI trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng.

 

Đó là sứ mệnh liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới. Đại hội đã thông qua các phương hướng, mục tiêu cùng với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và đặc biệt là 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới. 

 

http://tapchicaosu.vn/2022/01/02/ong-tran-ngoc-thuan-tai-dac-cu-ban-chap-hanh-vcci/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ