logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity không còn là cổ đông lớn tại Cao su Đồng Phú (DPR) 03/09/2021

 

Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn của CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR - sàn HOSE) đã bán ra 100.000 cổ phiếu DPR.

 

Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity không còn là cổ đông lớn tại Cao su Đồng Phú (DPR)

 

Cụ thể, giao dịch được thực hiện trong ngày 31/8. Nếu tạm tính với mức giá đóng cửa phiên 31/8 là 68.300 đồng/CP, có thể cổ đông này đã thu về 6,83 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu DPR.

 

Trước đó, Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity sở hữu hơn 2,24 triệu cổ phiếu DPR, tỷ lệ 5,22%. Sau khi thực hiện giao dịch, số lượng cổ phiếu cổ đông này nắm giữ còn hơn 2,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99% và không còn là cổ đông lớn tại DPR.

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DPR ghi nhận doanh thu đạt 419,6 tỷ đồng, tăng 40,8% so với 6 tháng đầu năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 106,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 86,3 tỷ đồng, tăng 65,6%.

 

Năm 2021, DPR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành 25,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

 

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DPR giảm 0,6% so với đầu năm về 3.751,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.523,3 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 916,9 tỷ đồng, chiếm 24,4%; tài sản dài hạn khác đạt 479,8 tỷ đồng, chiếm 12,8%.

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/samarang-ucits-samarang-asian-prosperity-khong-con-la-co-dong-lon-tai-cao-su-dong-phu-dpr-post278779.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ