logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ước lãi 2,7 triệu đồng/tấn mủ cao su, TRC lên kế hoạch lợi nhuận 106 tỷ năm 2020 18/03/2020

 

Công ty cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) báo cáo năm 2019, diện tích khai thác cùng sản lượng tiêu thu thấp hơn 10% trong khi giá bán tăng 2,4% nên tổng doanh thu công ty đạt 407 tỷ đồng, giảm 15,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 97,5 tỷ đồng, giảm 32% dù hoạt động thanh lý vườn cây đem về nguồn thu 56 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối năm 2019, TRC đã góp 882,5 tỷ đồng vào Công ty Tây Ninh Siêm Riệp (sở hữu 100% vốn). Công ty con này đang được đẩy mạnh đầu tư với mục tiêu trồng, chăm sóc, khai thác 6.419 ha cao su. Năm vừa qua, Tây Ninh Siêm Riệp đã đưa vào khai thác 219,99 ha, sản lượng 312,5 tấn/300 tấn kế hoạch.

 

HĐQT Cao su Tây Ninh nhìn nhận năm nay được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, diễn biến khó lường với nền kinh tế. Do đó, kế hoạch kinh doanh 2020 gồm sản lượng tiêu thụ 9.100 tấn cao su, trong đó xuất khẩu 2.520 tấn và nội tiêu 6.580 tấn. Với giá bán bình quân dự kiến 32,96 triệu đồng/tấn, công ty lên kế hoạch doanh thu 390 tỷ và lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng cho năm 2020, lần lượt giảm 4% và tăng 9%. Mỗi tấn mủ cao su bán ra, công ty dự kiến lãi 2,71 triệu đồng giảm so với mức lãi 3,6 triệu đồng năm trước.

 

trc-kh-6836-1584417833.png

Kế hoạch 2020 của TRC.

 

https://ndh.vn/doanh-nghiep/uoc-lai-2-7-trieu-dong-tan-mu-cao-su-trc-len-ke-hoach-loi-nhuan-106-ty-nam-2020-1265064.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ