logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
291 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2093/QĐ-TTg
Quyết định : Về việc giảm thuế đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2093/QĐ-TTg (23/11/2011)
101 KB
292 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 3439/CT-BNN-QLCL
Chỉ thị : Tăng cường công tác quản lý chất lượng nguyên liệu mủ cao su
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3439/CT-BNN-QLCL (23/11/2011)
131 KB
293 Loại văn bản: Nghị định - Số: 103/2011-NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Nơi ban hành: Chính phủ
103/2011-NĐ-CP (15/11/2011)
112 KB
294 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 2051/CT-TTg
Chỉ thị:Về việc tăng cường nhằm bình ổn giá cả, thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2051/CT-TTg (16/11/2011)
444 KB
295 Loại văn bản: Công văn - Số: 7356/BKHĐT-TH
Công văn : Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của TTCP về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP.
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
7356/BKHĐT-TH (28/10/2011)
2.7 MB
296 Loại văn bản: Thông tư - Số: 32/2011/TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
32/2011/TT-BLĐTBXH (14/11/2011)
190 KB
297 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2406/QĐ-TCHQ
Quyết định : Ban hành Quy trình quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển hàng; hàng hóa quá cảnh;hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2406/QĐ-TCHQ (04/11/2011)
487 KB
298 Loại văn bản: Nghị định - Số: 101/2011/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết thi hành Nghị quuyết số 08/2011/QH13 của Quốc Hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân.
Nơi ban hành: Chính phủ
101/2011/NĐ-CP (04/11/2011)
301 KB
299 Loại văn bản: Công văn - Số: 5260/BNN-TCCB
Công văn : Ban hành Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5260/BNN-TCCB (19/10/2011)
2.3 MB
300 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2522/QĐ-BNN-TC
Quyết định : Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2011 Ban quản lý Hợp phần B và một phần Hợp phần C - Dự án phát triển cao su tiểu điền
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2522/QĐ-BNN-TC (25/10/2011)
750 KB