logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
291 Loại văn bản: Công văn - Số: 16227/BTC-CĐKT
Công văn : công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán năm 2012
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
16227/BTC-CĐKT (29/11/2011)
237 KB
292 Loại văn bản: Thông tư - Số: 170/2011/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
170/2011/TT-BTC (25/11/2011)
57 KB
293 Loại văn bản: Thông tư - Số: 152/2011/TT-BTC
Thông tư: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
152/2011/TT-BTC (11/11/2011)
97 KB
294 Loại văn bản: Nghị định - Số: 106/2011-NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Nơi ban hành: Chính phủ
106/2011-NĐ-CP (23/11/2011)
367 KB
295 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2092/QĐ-TTg
Quyết định : Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2092/QĐ-TTg (23/11/2011)
221 KB
296 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2093/QĐ-TTg
Quyết định : Về việc giảm thuế đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2093/QĐ-TTg (23/11/2011)
101 KB
297 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 3439/CT-BNN-QLCL
Chỉ thị : Tăng cường công tác quản lý chất lượng nguyên liệu mủ cao su
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3439/CT-BNN-QLCL (23/11/2011)
131 KB
298 Loại văn bản: Nghị định - Số: 103/2011-NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Nơi ban hành: Chính phủ
103/2011-NĐ-CP (15/11/2011)
112 KB
299 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 2051/CT-TTg
Chỉ thị:Về việc tăng cường nhằm bình ổn giá cả, thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2051/CT-TTg (16/11/2011)
444 KB
300 Loại văn bản: Công văn - Số: 7356/BKHĐT-TH
Công văn : Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của TTCP về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP.
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
7356/BKHĐT-TH (28/10/2011)
2.7 MB