logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
301 Loại văn bản: Thông tư - Số: 32/2011/TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
32/2011/TT-BLĐTBXH (14/11/2011)
190 KB
302 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2406/QĐ-TCHQ
Quyết định : Ban hành Quy trình quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển hàng; hàng hóa quá cảnh;hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2406/QĐ-TCHQ (04/11/2011)
487 KB
303 Loại văn bản: Nghị định - Số: 101/2011/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết thi hành Nghị quuyết số 08/2011/QH13 của Quốc Hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân.
Nơi ban hành: Chính phủ
101/2011/NĐ-CP (04/11/2011)
301 KB
304 Loại văn bản: Công văn - Số: 5260/BNN-TCCB
Công văn : Ban hành Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5260/BNN-TCCB (19/10/2011)
2.3 MB
305 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2522/QĐ-BNN-TC
Quyết định : Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2011 Ban quản lý Hợp phần B và một phần Hợp phần C - Dự án phát triển cao su tiểu điền
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2522/QĐ-BNN-TC (25/10/2011)
750 KB
306 Loại văn bản: Công văn - Số: 14355/BTC-QLCS
Công văn : Hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
14355/BTC-QLCS (26/10/2011)
108 KB
307 Loại văn bản: Thông báo - Số: 260/TB-VPCP
Thông báo : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
260/TB-VPCP (26/10/2011)
288 KB
308 Loại văn bản: Công văn - Số: 1730/BXD-KTXD
Công văn : Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
1730/BXD-KTXD (20/10/2011)
577 KB
309 Loại văn bản: Thông tư - Số: 145/2001/TT-BTC
Thông tư : Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
145/2001/TT-BTC (24/10/2011)
30 KB
310 Loại văn bản: Thông tư - Số: 37/2011/TT-BCT
Sửa đổi Thông tu 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về ợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Nơi ban hành: Bộ Công Thương
37/2011/TT-BCT (10/10/2011)
91 KB