logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
301 Loại văn bản: Công văn - Số: 14355/BTC-QLCS
Công văn : Hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
14355/BTC-QLCS (26/10/2011)
108 KB
302 Loại văn bản: Thông báo - Số: 260/TB-VPCP
Thông báo : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
260/TB-VPCP (26/10/2011)
288 KB
303 Loại văn bản: Công văn - Số: 1730/BXD-KTXD
Công văn : Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
1730/BXD-KTXD (20/10/2011)
577 KB
304 Loại văn bản: Thông tư - Số: 145/2001/TT-BTC
Thông tư : Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
145/2001/TT-BTC (24/10/2011)
30 KB
305 Loại văn bản: Thông tư - Số: 37/2011/TT-BCT
Sửa đổi Thông tu 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về ợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Nơi ban hành: Bộ Công Thương
37/2011/TT-BCT (10/10/2011)
91 KB
306 Loại văn bản: Nghị định - Số: 90/2011/NĐ-CP
Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
90/2011/NĐ-CP (14/10/2011)
1.1 MB
307 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2389/QĐ-BNN-ĐMDN
Quyết định : Thành lập Hội đồng thẩm định của Tập đoàn, các TCT 91, 90, và các CT TNHH MTV thuộc Bộ.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2389/QĐ-BNN-ĐMDN (10/10/2011)
228 KB
308 Loại văn bản: Công văn - Số: 2920/BNN-ĐMDN
Công văn : Báo cáo một số thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2920/BNN-ĐMDN (10/10/2011)
212 KB
309 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2372/QĐ-BTC
Quyết định : Thành lập Ban chỉ đạo đề án
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2372/QĐ-BTC (07/10/2011)
1.4 MB
310 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1617/CT-TTg
Chỉ thị : về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1617/CT-TTg (19/09/2011)
315 KB