logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
361 Loại văn bản: Nghị định - Số: 09/2009/NĐ-CP
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
09/2009/NĐ-CP (05/02/2009)
553 KB
362 Loại văn bản: Thông tư - Số: 24/2007/TT-BTC
HƯỚNG DẪN QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
24/2007/TT-BTC (27/03/2007)
20 KB
363 Loại văn bản: Thông tư - Số: 25/2007/TT-BTC
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
25/2007/TT-BTC (02/04/2007)
9 KB
364 Loại văn bản: Quyết định - Số: 36/2007/QĐ-BTC
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
36/2007/QĐ-BTC (16/05/2007)
10 KB
365 Loại văn bản: Thông tư - Số: 106/2008/TT-BTC
Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
106/2008/TT-BTC (18/11/2008)
203 KB
366 Loại văn bản: Thông tư - Số: 130/2008/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
130/2008/TT-BTC (26/12/2008)
751 KB
367 Loại văn bản: Thông tư - Số: 129/2008/TT-BTC
Hướng dẫn một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số của Luật thuế giá trị gia tăng
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
523 KB
368 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1623/CT-BNN-CB
Về tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, nước trong nông nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1623/CT-BNN-CB (10/06/2011)
134 KB
369 Loại văn bản: Thông tư - Số: 87/2011/TT-BTC
Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
87/2011/TT-BTC (17/06/2011)
696 KB
370 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2610/QĐ-BCT
Về việc phê duyệt va ban hành Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2010
Nơi ban hành: Bộ Công Thương
2610/QĐ-BCT (30/05/2011)
772 KB