logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
371 Loại văn bản: Công văn - Số: 4691-BTC-TCDN
Tập đoàn Công nghiệp CAo su Việt Nam bảo lãnh cho các Cty thành viên vay vốn thực hiện dự án
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
4691-BTC-TCDN (05/04/2010)
87 KB
372 Loại văn bản: Công văn - Số: 3552/VPCP-KTTH
Báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
3552/VPCP-KTTH (01/06/2011)
55 KB
373 Loại văn bản: Nghị định - Số: 22/2011/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung
Nơi ban hành: Chính phủ
22/2011/NĐ-CP (04/04/2011)
256 KB
374 Loại văn bản: Hướng dẫn - Số: 409/HD-TLĐ
Hướng dẫn - Công đoàn tham gia thực hiện Nghị địnhn 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sỡ hữu
Nơi ban hành: Tổng Liên Đoàn Lao Động
409/HD-TLĐ (22/03/2011)
341 KB
375 Loại văn bản: Quyết định - Số: 469/QĐ-TTg
Quyết định về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
469/QĐ-TTg (30/03/2011)
4.1 MB
376 Loại văn bản: Thông tư - Số: 15/2011/TT-BTC
Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
15/2011/TT-BTC (09/02/2011)
138 KB
377 Loại văn bản: Quyết định - Số: 38/2007/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 38/2007/QĐ-TTg NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
38/2007/QĐ-TTg (20/03/2007)
378 Loại văn bản: Quyết định - Số: 76/2010/QĐ-TTg
Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
76/2010/QĐ-TTg (30/11/2010)
130 KB
379 Loại văn bản: Thông báo - Số: 6650/BNN-HTQT
V/v Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp v? Phát Triển Nông Thôn
6650/BNN-HTQT (10/12/2010)
47 KB
380 Loại văn bản: Nghị định - Số: 102/2010/NĐ-CP
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
102/2010/NĐ-CP (01/10/2010)
327 KB