logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy VRG dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị 27/09/2022

 

Chiều ngày 26/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho 1.150 đại biểu bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường trụ sở Đảng ủy Khối và kết nối trực tuyến tới 36 Đảng ủy trực thuộc.

 

Điểm cầu VRG dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính, trụ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Long Hải – UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

 

Dự tại điểm cầu VRG có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, UV BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, trưởng các phòng ban chuyên môn Tập đoàn…

 

Các đại biểu nghe Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW truyền đạt chuyên đề

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW truyền đạt chuyên đề: “Doanh nghiệp Nhà nước chủ động ứng phó với tác động của an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hiện nay góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/09/27/dang-uy-vrg-du-hoi-nghi-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-theo-quy-dinh-so-164-qd-tw-cua-bo-chinh-tri/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ