logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 04/12/2023

 

Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và 16.242 điểm cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.

 

Các đại biểu VRG nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tại điểm cầu VRG

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai…

 

Tham dự nghiên cứu học tập Tại điểm cầu VRG có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Tập đoàn, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Quản trị và Tham mưu tổng hợp, Trưởng, phó cán bộ nghiệp vụ văn phòng Đảng, các Ban Tham mưu Đảng ủy Tập đoàn, UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn…

 

Các đại biểu VRG dự Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn

 

Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

 

Toàn cảnh điểm cầu VRG

 

Theo chương trình, buổi sáng 4/12, các đại biểu sẽ được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

 

Các địa biểu nghe truyền đạt chuyện đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”

 

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 

http://tapchicaosu.vn/2023/12/04/vrg-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xiii/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ