logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng: Xây dựng nếp sống văn hóa dân tộc cho CBCNV 03/06/2013Phó bí thư TT Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 15 năm qua, Đảng bộ công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để xây dựng và phát triển nhân cách theo hướng chân, thiện, mỹ; có nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, biết sống vì cộng đồng. Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào do UBMTTQ tỉnh Bình Phước và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, công ty đã xây dựng 146 căn nhà tình nghĩa, 182 nhà tình thương, nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 21 nhà “Mái ấm công đoàn”; tặng 32 sổ tiết kiệm, ủng hộ xây dựng Quỹ nhân đạo, quỹ trẻ thơ …thăm tặng quà cho 1.900 hộ đồng bào DTTS gặp khó khăn trong mùa giáp hạt, Tết nguyên đán …Với tổng kinh phí cho hoạt động XHTT là 78,606 tỷ đồng (trong đó quỹ vận động CNVC-LĐ đóng góp là 3,2 tỷ đồng).

Công ty cao su Phú Riềng là một trong những công ty cao su thành công nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tổng số 6.500 CNVC-LĐ. Toàn công ty có 20 tổ chức cơ sở Đảng, 146 chi bộ trực thuộc với 1.148 Đảng viên, 7.442 Đoàn viên công đoàn và 3.301 Đoàn viên Thanh niên.

Tự Đức

http://congluan.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ