logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Nông trường cao su Long Nguyên: Tuyên dương 1 tập thể, 5 cá nhân “Làm theo Bác” 17/07/2013

Những điển hình gương mẫu trong học tập và làm theo Bác đã có ảnh hưởng tốt đến cán bộ, đảng viên, người lao động. Đa số cán bộ, đảng viên đều phấn đấu lao động tích cực góp phần cùng nông trường thực hiện tốt kế hoạch được công ty giao, đồng thời nâng cao đời sống công nhân viên chức, lao động.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, đã có 1 tập thể và 5 cá nhân của nông trường được khen thưởng vì có thành tích trong việc học tập và làm theo Bác.

ĐÌNH HẬU

http://www.baobinhduong.org.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ