logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): 2 quý đầu năm công ty mẹ lãi 159 tỷ đồng 22/07/2013

Theo đó, doanh thu công ty đạt 189 tỷ đồng, lãi ròng 88 tỷ đồng; tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 400 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18%; lợi nhuận sau thuế 159 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn Vietstock

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ