logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Lai Châu: Ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất hợp tác trồng cao su đại điền 24/07/2013

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển cây cao su cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Dự Lễ ký kết có các đồng chí: Lò Văn Giàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, HĐND – UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Sìn Hồ...

Hợp đồng góp quyền sử dụng đất để hợp tác trồng cao su giữa Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu với người dân có 11 điều quy định chặt chẽ về quyền sử dụng đất, thời hạn và đích góp quyền sử dụng đất… Trong đó, nổi bật là việc phân chia giá trị sản phẩm. Theo đó, giá trị sản phẩm mủ cao su tươi được chia của người dân góp đất được tính từ diện tích đất góp x năng suất bình quân toàn công ty/tổng diện tích đất góp x 10% giá thị trường và người dân được công ty thanh toán mỗi năm 2 lần.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất để hợp tác trồng cao su với đại diện chính quyền địa phương và người dân xã Nậm Cuổi (Sìn Hồ).

Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng khẳng định, việc phát triển cây cao su trên địa bàn đã góp phần tạo việc làm, từng bước ổn định và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng dự án, nhất là người dân tái định cư. Để đạt được mục tiêu phát triển 20.000ha vào năm 2015 và 30.000ha vào năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các công ty thực hiện nghiêm túc các nội dung hợp đồng góp quyền sử dụng đất đã ký kết với người dân; UBND các huyện trong vùng trồng cao su kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc nội dung hợp đồng đã ký kết với các công ty cao su. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền, vận động các cá nhân, gia đình trong vùng quy hoạch tham gia góp quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại Lễ ký kết, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh và các huyện trồng cao su đã phối hợp tốt với Tập đoàn trong việc phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh và đề nghị tỉnh tạo điều kiện bằng các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án, cùng Tập đoàn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân góp quyền sử dụng đất.

Tại Lễ ký kết, 20 hộ dân xã Nậm Cuổi và Nậm Tăm đã ký hợp đồng góp quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển cây cao su cho 9 cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tới thăm đồi cao su trồng năm 2008 tại xã Nậm Tăm.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, năm 2008 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HU về phát triển cây cao su trên địa bàn với mục tiêu đến năm 2015 trồng 15.000ha. Tính đến hết năm 2012, huyện Sìn Hồ trồng được 7.488ha; trong đó Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trồng 5.514,69ha, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II trồng 2.034,8ha.

Từ đầu năm đến nay, các công ty trên địa bàn đã thực hiện trồng mới được 540,8ha. Để giải quyết lương thực tại chỗ cho người dân những năm đầu góp đất, từ năm 2009 đến nay huyện đã vận động bà con trồng xen được 1.453ha lúa, lạc, đậu tương.

Tây Bắc

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ