logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Phước Hòa lãi đột biến trong quý IV/2020, nói không với đầu tư chứng khoán kinh doanh 13/01/2021

 

CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) đã công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2020 với kết quả kinh doanh đột biến. Trong khi đó, Cao su Phước Hòa lại vừa thoái sạch danh mục chứng khoán kinh doanh.

 

Lãi đột biến trong quý IV/2020

 

Quý IV, công ty mẹ Cao su Phước Hoà đạt 517 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 419 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 29% và 974% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Luỹ kế cả năm 2020, công ty mẹ đạt 1.062 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với năm 2019 nhưng lãi sau thuế lại tăng 103% lên gần 954 tỷ đồng. 

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm 2020 của Cao su Phước Hoà chỉ đạt gần 193 tỷ đồng nhưng nhờ ghi nhận khoản thu nhập khác 959 tỷ đồng khiến lợi nhuận của công ty đột biến.

 

 

Nguồn: PHR.

 

Trong 959 tỷ đồng thu nhập khác thì có tới 860 tỷ đồng phát sinh trong năm từ thu bồi thường thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II do CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư.

 

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ là 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.148 tỷ đồng. Như vậy, dù kinh doanh đột biến nhưng công ty mới chỉ thực hiện được 43% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm (1.152 tỷ đồng).

 

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của công ty mẹ Cao su Phước Hoà đạt 3.736 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm 2020. 

 

Công ty mẹ có tổng cộng 1.065 tỷ đồng tổng tiền và tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 31/12/2020, tăng 70% so với con số đầu năm này.

 

Tổng nợ phải trả hết năm 2020 của công ty mẹ chưa tới 47 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng so với đầu năm. 

 

Năm 2021, mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ là 1.921 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng và dự kiến nộp ngân sách 234 tỷ đồng.

 

Cao su Phước Hòa dự báo tình hình ngành cao su khả quan hơn, giá bán cao su đang tăng ở mức khá. Cụ thể hơn, sản lượng cao su khai thác trong năm tới dự kiến đạt 9.600 tấn, cao su thu mua 12.000 tấn; sản lượng cao su chế biến nhập kho 21.600 tấn; sản lượng cao su tiêu thụ 33.999 tấn.

 

 

 

Cao su Phước Hòa lãi đột biến trong quý IV/2020.

 

Thoái sạch đầu tư chứng khoán kinh doanh, tiền gửi ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

 

Ở chiều ngược lại, Cao su Phước Hòa đã thoái sạch gần 5,6 tỷ đồng đang đầu tư chứng khoán kinh doanh.

 

Cách đây 10 năm, khi giá trị tài sản của doanh nghiệp này chỉ gần 2.220 tỷ đồng, Cao su Phước Hòa dành ra 27 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu. Một số khoản đầu tư đã thoái xong nhưng cũng có các khoản phải trích lập dự phòng nhiều năm qua.

 

Hành động của Cao su Phước Hòa đi ngược với một số doanh nghiệp trên sàn niêm yết. Tận dụng xu hướng phục hồi của thị trường khoán, nhiều tổ chức niêm yết đã dành một phần tiền để tham gia trở thành các nhà đầu tư mới của thị trường đầu tư vào các cổ phiếu trên sàn hoặc cổ phiếu chính công ty mình như Vĩnh Hoàn, DIC Corp (DIG), Haxaco... Khoản lãi nhận được bù đắp một phần thâm hụt trong kết quả hoạt động kinh doanh lõi.

 

Lãnh đạo công ty từng cho biết định hướng tiếp tục chuyển đổi 10.000 ha đất rừng cao su sang mục đích khác như phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao nên vẫn còn khả năng tiếp tục có thêm các khoản thu nhập từ thanh lý cây cao su hay đền bù đất. Về đầu tư, công ty cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để sớm thực hiện dự án khu dân cư Tân Bình.

 

https://thuongtruong.com.vn/news/cao-su-phuoc-hoa-lai-dot-bien-trong-quy-iv-2020-noi-khong-voi-dau-tu-chung-khoan-kinh-doanh-44177.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ