logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ cơ quan VRG góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Tập đoàn 07/01/2022

 

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, phó TGĐ VRG tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Cơ quan VRG vào chiều ngày 6/1

 

3 Chi bộ xuất sắc trong năm 2021 được Đảng ủy Cơ quan VRG khen thưởng

 

Năm 2021, Đảng bộ Cơ quan VRG thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Tuy nhiên, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để hoàn thành mục tiêu kép.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2021, sản lượng mủ khai thác toàn Tập đoàn đạt 402.900 tấn (106% kế hoạch, vượt 25.200 tấn); thu mua đạt 90.500 tấn (128% KH), tiêu thụ khoảng 478.000 tấn (107% KH); doanh thu ước đạt 3.900 tỷ đồng (103% KH); lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.160 tỷ đồng (105% KH); tổng số lao động toàn Tập đoàn đến hết năm 2021 là 84.679 người, thu nhập bình quân ước đạt hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng.Về công tác Đảng, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan VRG đã nghiên cứu, quán triệt và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời ban hành Chương trình công tác năm 2021 làm cơ sở phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

 

Đảng ủy Cơ quan VRG đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Cơ quan VRG; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu Tập đoàn; chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

 

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận trao bằng khen của Đảng ủy Cơ quan VRG cho Đảng viên xuất sắc

 

Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ lâu dài, Đảng ủy Cơ quan VRG đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng các kịch bản điều hành, quản lý, ứng phó với tình hình khó khăn và phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu kép.

 

Nhờ vậy, dù dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng toàn bộ đời sống, kinh tế xã hội, Tập đoàn vẫn đảm bảo công ăn việc làm, chăm lo tốt cho đời sống NLĐ. Các chế độ chính sách cho NLĐ được giải quyết đầy đủ. Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Covid – 19 đều được hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã tham gia ủng hộ Quỹ vaccin phòng chống dịch Quốc gia 200 tỷ đồng, hình thành quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn để hỗ trợ đơn vị thành viên và NLĐ.

 

Đảng ủy Cơ quan VRG đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép

 

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trần Công Kha – Bí thi Đảng ủy, phó TGĐ VRG đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã đạt được trong năm 2021. Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã cùng chung sức đồng lòng, vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa kiên trì bám sát sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm và chăm lo tốt cho NLĐ.

 

Đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm 2022 tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động SXKD của Tập đoàn. Vai trò của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn là vô cùng quan trọng. Đồng chí Trần Công Kha đề nghị Đảng bộ, toàn thể CB.CNV Công ty mẹ Tập đoàn phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa và nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, lợi thế vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Tập đoàn.

 

Lãnh đạo Tập đoàn khen thưởng cho các Đảng viên xuất sắc

 

http://tapchicaosu.vn/2022/01/07/dang-bo-co-quan-vrg-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-chung-cua-tap-doan/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ