logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tây Ninh (TRC) tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% 26/11/2020

 

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC – sàn HOSE)  thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.

 

 

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Như vậy, với 29,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ tạm ứng 29,1 tỷ đồng.

 

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/12/2020 và ngày thanh toán là 15/01/2021.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, TRC đạt doanh thu gần 212 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, TRC đặt kế hoạch năm nay mang về tổng doanh thu 387,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 78,01 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý thực hiện, TRC mới chỉ hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.

 

Tình đến thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của TRC đạt 1.944 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho là 48 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền là 114 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang có khoản nợ vay tài chính dài hạn gần 275 tỷ đồng.

 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu TRC giảm 300 đồng về 35.800 đồng/cổ phiếu.

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/cao-su-tay-ninh-trc-tam-ung-co-tuc-nam-2020-ty-le-10-post255878.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ