logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tây Ninh cần hợp tác liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao 29/01/2021

 

Đó là đề nghị của ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty CPCS Tây Ninh, tổ chức ngày 28/1.

 

Cao su Tây Ninh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

 

Trước tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 gặp nhiều khó khăn và thách thức, ngay từ đầu năm Công ty CPCS Tây Ninh đã chủ động xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh theo chiều hướng có tăng trưởng so với 2019, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể NLĐ để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

 

Bên cạnh đó, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình, chia sẻ, hỗ trợ người lao động, đồng hành cùng công ty hoàn thành nhiệm vụ chung.

 

Công đoàn Cao su Tây Ninh nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN

 

Năm 2020, với diện tích vườn cây khai thác 3.838 ha, công ty khai thác được 8.054 tấn (vượt 3,3% KH), năng suất đạt 2,1 tấn/ha; chế biến 14.488 tấn (vượt 47,8% KH); tiêu thụ 9.075 tấn (đạt gần 100% KH); giá bán bình quân 35 triệu đồng/tấn (vượt 9,6% KH).

 

Doanh thu đạt 429 tỷ đồng (vượt 10,5% KH); lợi nhuận trước thuế 111,3 tỷ đồng (vượt 17,6% KH); lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng (vượt 19,2% KH); nộp ngân sách Nhà nước 48,5 tỷ đồng (vượt 27,3% KH). Chăm lo tốt gần 1.500 lao động, thu nhập bình quân của trên 9,6 triệu đồng/người/tháng (vượt 22,2% KH).

 

Các tập thể nhận bằng khen của VRG

 

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2021, Cao su Tây Ninh phấn đấu đạt các chỉ tiêu, như: khai thác sản lượng trên 7.100 tấn mủ cao su; chế biến 8.600 tấn; tiêu thụ 7.480 tấn; tổng doanh thu 301,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 57,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 48,2 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 47,5 tỷ đồng; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ với thu nhập bình quân gần 9 triệu đồng/người/tháng.

 

Các tập thể nhận giấy khen của TGĐ Cao su Tây Ninh

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đã biểu dương kết quả SXKD và các hoạt động khác của Cao su Tây Ninh trong năm 2020. Đồng thời có những chỉ đạo cụ thể để công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, chăm lo tốt đời sống NLĐ.

 

TGĐ Cao su Tây Ninh thưởng 50 triệu đồng cho đội thi Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su

 

“Trong năm 2020, tuy ảnh hưởng bởi những khó khăn thách thức do thiên tai bão lũ và đặc biệt là đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh đạo và NLĐ cùng với việc kế thừa kết quả kinh doanh tốt của các năm trước đây, công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và chia cổ tức ở mức cao; chăm lo tốt đời sống, vật chất cho NLĐ; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tạo được mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương các cấp”, ông Trần Công Kha đánh giá.

 

Công đoàn Cao su Tây Ninh thưởng 25 triệu đồng cho đội thi Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su

 

“Năm 2021 và những năm tiếp theo, dự báo còn rất nhiều khó khăn thách thức với nền kinh tế nước ta nói chung và ngành cao su nói riêng, do đó đề nghị công ty quan tâm tới một số nhiệm vụ trọng tâm trọng năm: Đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, sản lượng vườn cây cao su; hạn chế, tiết giảm các chi phí sản xuất và đầu tư không cần thiết để nâng cao hiệu quả SXKD.

 

Khai thác lợi thế tiềm năng về đất đai, chuyển đổi cây trồng phù hợp, hiệu quả, theo quy hoạch của địa phương; Hợp tác, liên kết phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, làm tốt công tác dân vận; công tác quốc phòng, quân sự địa phương để đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ tài sản, bảo vệ sản phẩm, an toàn vườn cây công ty. Tập trung thực hiện chương trình phát triển bền vững của công ty.

 

Tiếp tục nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như đề ra các kịch bản, giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hoạt động của công ty” – ông Kha nhấn mạnh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, Cao su Tây Ninh được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Cao su Tây Ninh nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN; VRG tặng bằng khen cho 10 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc; TGĐ Cao su Tây Ninh khen thưởng 14 tập thể với số tiền 300 triệu đồng; TGĐ thưởng 50 triệu đồng và Công đoàn Cao su Tây Ninh thưởng 25 triệu đồng cho đội thi Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su…

 

Quang cảnh hội nghị

 

http://tapchicaosu.vn/2021/01/28/cao-su-tay-ninh-can-hop-tac-lien-ket-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ