logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Lợi nhuận của một công ty cao su tăng gấp hơn 10 lần 28/06/2022

 

Năm 2020, lợi nhuận của một công ty cao su đang đầu tư ở Campuchia còn khá khiêm tốn, nhưng đã tăng gấp hơn 10 lần trong năm 2021.

 

Công nhân Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom đang cạo mủ cao su. Ảnh: Thanh Sơn.

Công nhân Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom đang cạo mủ cao su. Ảnh: Thanh Sơn.

 

Đó là Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom, có trụ sở tại xã Boeung Lavea, huyện Santuk, tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.

 

Ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom cho biết, trải qua 13 năm xây dựng và phát triển đến nay, công ty đã định hình, đi vào sản xuất kinh doanh và đã có lợi nhuận. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của công ty là 9,99 tỷ đồng. Năm 2021, lợi nhuận sau thuế là 103,29 tỷ đồng.

 

Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom được lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2009. Trong 6 năm (từ năm 2009 – 2014), công ty đã thực hiện hoàn thành công tác trồng mới được 7,664.28 ha; bình quân mỗi năm trồng 1.277ha.

 

Trong năm 2021, công ty đã đưa vào khai thác toàn bộ diện tích cao su, đạt yêu cầu về các chỉ tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đề ra.

 

Công ty đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân quanh vùng dự án. Tiền lương công nhân cao su luôn ổn định và cao hơn so với mức sống tại địa phương.

 

Bên cạnh đó, công ty luôn quan tâm hỗ trợ địa phương làm tốt công tác xã hội từ thiện trong vùng dự án. Tham gia đóng góp ủng hộ cho chính quyền địa phương trong các hoạt động chính trị, xã hội, y tế, giáo dục …

 

Ngoài ra, công ty còn tham gia đóng góp ủng hộ các các quỹ từ thiện do địa phương vận động, đóng góp cho Hội Chữ Thập đỏ tại Campuchia; đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng nhà chùa phục vụ cho cộng đồng dân cư địa bàn nơi công ty trú đóng với tổng kinh phí hỗ trợ 20,8 tỷ đồng. Qua đó đã tạo thêm mối quan hệ gần gũi giữa công ty với công nhân và người dân, gắn bó thêm mối đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia.

 

https://nongnghiep.vn/loi-nhuan-cua-mot-cong-ty-cao-su-tang-gap-hon-10-lan-d326078.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ