logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát động thi đua “bảo vệ vùng xanh” 28/09/2021

 

VRG vừa phát động phong trào thi đua “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh” từ trụ sở làm việc đến các dự án, khu công nghiệp, vườn cây cao su. Với chủ đề “Xây dựng vùng xanh – hiệu quả phòng dịch – an toàn sản xuất ”.

 

Tăng cường phát hiện, nhân rộng các công trình, mô hình, nhân tố mới, xuất sắc trong phòng, chống dịch và lao động sản xuất. Ảnh: Ng.Cường

 

Mục tiêu thi đua nhằm vận động toàn thể hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên quán triệt đến các đơn vị cơ sở, toàn thể người lao động cùng đồng lòng, chung sức, nỗ lực tham gia cùng Tập đoàn, cùng địa phương nơi các đơn vị thành viên đứng chân đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong tháng 9/2021 để ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành “mục tiêu kép” của Tập đoàn; Tạo phong trào chống dịch đạt hiệu quả cao nhất góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

 

Nội dung thi đua gồm:

 

Các đơn vị thành viên triển khai đến toàn thể người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ trương, biện pháp, giải pháp do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị và chính quyền địa phương nơi các đơn vị thành viên Tập đoàn đứng chân triển khai.

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 2787/QĐ-BYT về việc “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp” đến 100% Công đoàn cơ sở để cùng tham gia giám sát doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… phát huy hiệu quả Tổ an toàn Covid-19 tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch, thực hiện quy trình: “5 K+ Vacccine + Thuốc + Công nghệ + các giải pháp phù hợp”, góp phần củng cố và mở rộng vùng xanh, an toàn phòng chống dịch, an toàn sản xuất.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị thành viên phát động toàn thể người lao động hiến kế các biện pháp, giải pháp tăng cường phòng, chống dịch, trong tổ chức sản xuất phù hợp điều kiện của đơn vị, vừa đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm được chi phí trong triển khai phòng, chống dịch Covid-19, vừa an toàn sản xuất.

 

Các đơn vị thành viên tổ chức triển khai đến tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bộ phận truyền thông của đơn vị, các phòng ban chuyên môn liên quan phát động phong trào đến các cơ sở trực thuộc của đơn vị để thực hiện. Nêu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc phát động thi đua “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh” với chủ đề: “Xây dựng vùng xanh – hiệu quả phòng dịch – an toàn sản xuất” đến từng NLĐ để họ có cách suy nghĩ và tư duy trong thực tiễn lao động sản xuất, từ đó có những giải pháp, sáng kiến hay, hữu ích, hiệu quả. Đồng thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay và nhân tố điển hình mới.

 

Tăng cường công tác phát hiện, nhân rộng các công trình, mô hình, nhân tố mới, biểu dương đề xuất các cấp khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch và trong lao động sản xuất.

 

Phát động phong trào phòng, chống dịch tốt và thi đua sản xuất giỏi trong CNLĐ với mô hình doanh nghiệp “an toàn phòng, chống dịch – an toàn sản xuất”, phát huy các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phù hợp điều kiện của đơn vị.

 

Chủ động nắm bắt tâm trạng của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên, trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra; xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong đời sống xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Các đơn vị thành viên phấn đấu “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh” cắt đứt “vùng nguy cơ cao” tại đơn vị từ trụ sở làm việc đến các đơn vị cơ sở trực thuộc, giảm nguy cơ từ rất cao đến mức bình thường mới từ nay cho đến 31/12/2021.

 

http://tapchicaosu.vn/2021/09/27/phat-dong-thi-dua-bao-ve-vung-xanh/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ