logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Khoa học công nghệ

Cao su Bến Thành: Cải tiến công nghệ và chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động 01/04/2024

01/04/2024

Thời gian qua, Công ty CPCS Bến Thành là một trong những đơn vị có kết quả SXKD tốt nhất trong các công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp thuộc VRG. Sản phẩm của công ty từng bước được sự tin dùng, ổn định về giá cả, chất lượng và là một trong số ít các doanh nghiệp trong nước sản xuất băng tải, dây courroie có thương hiệu trên thị trường.