logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Báo cáo Thường niên

Năm 2023

STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo thường niên 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/04/2023)

10.8 MB

Năm 2022

STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo thường niên 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/07/2022)

10.5 MB

Năm 2021

STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo thường niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (12/07/2021)

7.8 MB

Năm 2020

STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

42.1 MB

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố báo cáo tài chính riêng năm 2017 Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/06/2018)

2.7 MB
2

Thẩm định báo cáo tài chính 2017 Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (05/06/2018)

501 KB
3

Báo cáo đầu tư vốn nhà nước, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (05/06/2018)

1.8 MB
4

Báo cáo tài chính riêng Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

- (05/06/2018)

2.3 MB
5

Báo cáo Quyết toán tài chính qúy I năm 2018

- (15/05/2018)

1.2 MB
6

Công bố kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (11/04/2018)

225 KB
7

Công bố chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017 và kế hoạch 2018

- (30/03/2018)

143 KB
8

Báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

- (19/03/2018)

211 KB

Năm 2017

STT Chủ đề Tải về
1

BC Quyết toán Tài chính Quý III - năm 2017

- (03/11/2017)

777 KB
2

BC Tình hình Tài chính 9 tháng - năm 2017

- (03/11/2017)

526 KB
3

BC Tài chính hợp nhất - 31/12/2016 (đã được kiểm toán)

- (03/11/2017)

3.3 MB
4

BC Tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017

- (05/09/2017)

3.8 MB
5

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - 2017

- (31/07/2017)

1.4 MB
6

Công bố tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 - Tập đoàn CN Cao su VN

- (21/07/2017)

214 KB
7

Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2017 và kết quả thực hiện 03 năm 2014-2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/07/2017)

279 KB
8

Công văn 1840/CSVN-KHĐT : V/v Công bố báo cáo tài chính tiêng năm 2016 - Công ty mẹ-Tập đoàn

- (30/06/2017)

2.3 MB
9

- BC Tài chín riêng, Tài chính Hợp nhất, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - VRG
- BC thống kê thu nhập của CBCNV và viên chức quản lý (2016)
- BC đánh giá giám sá ttài chính của Công ty Mẹ-VRG
- BC tài chính quý I của Công ty Mẹ-VRG (2017)

- (30/06/2017)

7.9 MB
10
Báo cáo công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 - (03/04/2017)

191 KB

Năm 2016

STT Chủ đề Tải về

Năm 2015

STT Chủ đề Tải về

Năm 2014

STT Chủ đề Tải về