logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Cổ phần hóa

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Chào bán thỏa thuận công khai cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

- (13/02/2018)

65 KB

Năm 2017

STT Chủ đề Tải về
1

Dự thảo Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (24/09/2017)

3.4 MB
2

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Cao su Việt Nam  - Công ty cổ phần

- (24/09/2017)

1.3 MB