logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Sản phẩm Cao Su Ly Tâm

Cao Su Ly Tâm

Cao Su Ly Tâm

Trước nhu cầu ngày càng tăng về mủ cô đặc trên thị trường thế giới, Tập đoàn CNCS Việt Nam đã đầu tư xây dựng thêm các nhà máy chế biến mủ ly tâm để sản xuất ra loại sản phẩm mủ ly tâm HA và La.

Nhằm đảm bảo đưa ra thị trường các loại mủ latex ly tâm có chất lượng ổn định, Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo luờng chất lượng xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6314 - 1997 dành riêng cho các loại mủ latex cô đặc theo công nghệ ly tâm và tạo kem. Với lợi thế quản lý vườn cây cao su đại điền cùng với các giống cao su phù hợp, mủ kem ly tâm của Tập đoàn Cao su rất được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng để sản xuất các loại sản phẩm như găng tay y tế, bao cao su,...

Theo kế hoạch, Tập đoàn Cao su sẽ mở thêm nhà máy mủ latex ly tâm để nâng công suất lên đến 50.000 tấn /năm.

 

 

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA: ĐẶC TÍNH CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC (TCVN 6314 : 2013 - ISO 2004:2010)

 

Tên chỉ tiêu

Loại HA

Loại
LA

Loại XAc

Loại HA kem hoá

Loại LA kem hoá

Phương pháp thử

Tổng hàm lượng chất rắn,
% (khối lượng), không nhỏ hơn

61,0 hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên

65,0

65,0

TCVN 6315 (ISO 124)

Hàm lượng cao su khô, % (khối lượng), không nhỏ hơn

60

60

60

64,0

64,0

TCVN 4858 (ISO 126)

Chất rắn không phải cao su,
% (
khối lượng), không lớn hơn a

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

-

Kiềm (quy đổi ra NH3), tính theo khối lượng latex cô đặc, % (khối lượng),

Không nhỏ hơn
0,60

Không lớn hơn 0,29

Từ
0,30 đến 0,59

Không nhỏ hơn
0,55

Không lớn hơn
0,35

TCVN 4857
(ISO 125)

Độ ổn định cơ học, min,
không nhỏ hơnb

650

650

650

650

650

TCVN 6316
(ISO 35)

Hàm lượng chất đông kết,
% (khối lượng), không lớn hơn

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

TCVN 6317
(ISO 706)

Hàm lượng đồng, mg/kg tổng chất rắn, không lớn hơn

8

8

8

8

8

TCVN 6318
(ISO 8053)

Hàm lượng mangan, mg/kg tổng chất rắn, không lớn hơn

8

8

8

8

8

TCVN 6319
(ISO 7780)

Hàm lượng cặn, % (khối lượng),
không lớn hơn

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

TCVN 6320
(ISO 2005)

Trị số axit béo bay hơi (VFA),
không lớn hơn

0,06 hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên

TCVN 6321
(ISO 506)

Trị số KOH, không lớn hơn

0,70 hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên

TCVN 4856
(ISO 127)

a Hiệu số giữa tổng hàm lượng chất rắn và hàm lượng cao su khô.

b Thời gian ổn định cơ học thông thường ổn định trong vòng 21 ngày.

c XA tương đương với latex amoniac trung bình (MA).

 

 

* Nệm mút cao su

** Găng tay cao su

 

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ