logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2022 27/07/2022

 

Sáng 27/7, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022.

 

Theo Đảng bộ VRG, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả của dịch bệnh Covid-19 để lại; xung đột chính trị, quân sự giữa các nước đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

 

Đảng bộ VRG đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 để lại.

Đảng bộ VRG đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19     để lại

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên chịu ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi như thời tiết, khí hậu, bệnh hại trên cây cao su, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng... Công tác thoái vốn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế pháp lý nên bị kéo dài, tiến độ chưa đạt theo kế hoạch.

 

Trước những khó khăn, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ NN-PTNT, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân, nhờ vậy đã giúp Tập đoàn duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển.

 

Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, là hạt nhân trong hệ thống chính trị, luôn đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn và đạt những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh và đời sống cán bộ, công nhân viên, lao động trong toàn ngành ổn định, nguồn vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, duy trì đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách Nhà nước.

 

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt như sau: Sản lượng cao su khai thác đạt trên 130.000 tấn (hơn 111% so cùng kỳ năm trước); sản lượng cao su tiêu thụ đạt 181.000 tấn (gần 112% so cùng kỳ năm trước); sản lượng gỗ đạt 637.500 m3 (100,27% so cùng kỳ năm trước)... Tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.748 tỷ đồng (101,7% so cùng kỳ năm trước). Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.868 tỷ đồng (111,7% so cùng kỳ năm trước). Tập đoàn luôn thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, nộp khoảng 1.248 tỷ đồng (110,8% so cùng kỳ năm trước).

 

Tập thể VRG đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tập thể VRG đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện và làm tốt công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; công tác tuyên giáo, dân vận, đoàn thể; công tác phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp...

 

Đảng bộ Tập đoàn cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương để công tác năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra.

 

https://nongnghiep.vn/dang-bo-vrg-lam-tot-vai-tro-hat-nhan-lanh-dao-6-thang-dau-nam-2022-d328519.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ