Đảng bộ VRG phát huy tốt vai trò lãnh đạo đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn 27/10/2021

 

Đảng bộ VRG đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện “Mục tiêu kép”. Nhờ đó, dù các lĩnh vực và đơn vị thành viên trực thuộc đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 nhưng kết quả SXKD trong 9 tháng đầu năm 2021 của toàn VRG có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020.

 

Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ VRG lần thứ 6, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào chiều ngày 26/10

 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “Mục tiêu kép”

 

Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ VRG lần thứ 6, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào chiều ngày 26/10 đã thông qua các báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/ĐUK ngày 6/12/2013 của Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 07 – CT/ĐUK ngày 12/12/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác phát triển đảng viên; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận 202 của Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

 

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng VRG đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chính trị, tư tưởng. Tập trung chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt công tác SXKD ngay từ những ngày đầu tháng đầu, tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu VRG theo dề án, chủ trương đã được phê duyệt. Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc.

 

Đồng thời, tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả.

 

Đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực SXKD và sức khỏe của NLĐ, do đó lãnh đạo VRG xác định phải đảm bảo sức khỏe cho NLĐ, phòng chống dịch có hiệu quả và tổ chức sản xuất ổn định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Vì vậy, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”. 

 

Nhờ đó, kết quả SXKD trong 9 tháng đầu năm của toàn VRG và các đơn vị thành viên ổn định, đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ được đảm bảo. Tổng doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2020; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3.338 tỷ đồng, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm 2020; Nộp ngân sách nhà nước 1.498 tỷ đồng, đạt hơn 76% kế hoạch; Thu nhập bình quân NLĐ đạt hơn 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG khẳng định: “9 tháng đầu năm VRG đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện “Mục tiêu kép”, nhiều đơn vị có kết quả SXKD vượt so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ NLĐ được tiêm vaccine phòng ngừa Covid – 19 cao. Đó là nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị của VRG nói chung và các đơn vị nói riêng. Tập thể NLĐ đã phát huy truyền thống, nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt các quy định để hoàn thành nhiệm vụ. Song song với nhiệm vụ chính trị, các tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn CSVN đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống NLĐ”.

 

Phát huy truyền thống, nỗ lực vượt khó, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2021

 

Với diễn biến dịch Covid – 19 ngày càng phức tạp, tạo sức ép lớn cho hoạt động SXKD. Do đó thực tế đã đặt ra nhiệm vụ cho hệ thống chính trị của VRG và các đơn vị thành viên trong những tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống phải chủ động nắm bắt tình hình để điều hành SXKD phù hợp, cân đối hiệu quả các nguồn lực nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021. Đồng thời, duy trì việc làm, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ, nghiên cứu xây dựng kịch bản sống chung với đại dịch Covid – 19 để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

 

Vì vậy, Đảng bộ VRG xây dựng nhiệm vụ công tác trong quý IV cụ thể trong từng lĩnh vực. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, trong đó tập trung tuyên truyền, định hướng dự luận, tạo sự đồng thuận về việc tham gia chỉnh đốn xây dựng Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su. Đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức chung lòng để vượt qua khó khăn.

 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Chỉ đạo các cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp với địa phương tham gia phòng chống và khống chế dịch Covid – 19 đạt hiệu quả. Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ một cách thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VRG đã tập trung thảo luận về các nhóm giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của VRG năm 2021 và giải pháp thực hiện tốt “Mục tiêu kép” của từng lĩnh vực, từng khu vực cụ thể…

 

Đồng chí Trần Công Kha Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Kha – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Kha – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đề nghị: “Những tháng còn lại của năm 2021 được dự báo còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid – 19, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, thống nhất về nhận thức và hành động, cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất năm 2021, xây dựng VRG phát triển ổn định, bền vững”.

 

“Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tăng cường, thường xuyên đổi mới xây dựng phong cách làm việc tập thể khoa học, dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên, NLĐ tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, VRG. Tuyên truyền giáo dục về vai trò, trách nhiệm của NLĐ trong việc tuân thủ chấp hành các biện pháp chống dịch Covid – 19. VRG và các đơn vị thành viên tiếp tục chăm lo đời sống để NLĐ an tâm, từ đó phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất”, đồng chí Trần Công Kha nhấn mạnh.

 

http://tapchicaosu.vn/2021/10/27/phat-huy-tot-vai-tro-lanh-dao-dua-tap-doan-vuot-qua-kho-khan/

 

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ