logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra 14/05/2024

 

Chiều ngày 13/5, Đảng bộ VRG đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 16 Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG

 

Năm 2024 tiếp tiếp tục là một năm được dự báo còn nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của VRG. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã cùng HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị trong Tập đoàn bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

 

Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ VRG thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, NLĐ, kịp thời động viên tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng, thực hiện các Nghị quyết, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của VRG. Công tác xây dựng Đảng được được triển khai và thực hiện đồng bộ đúng theo mục tiêu thực hiện nhiệm vụ đề ra.

 

Đảng bộ VRG chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trang bị các kiến thức về pháp luật cho đảng viên, thường xuyên kiểm tra kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt đảng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảngng viên. Qua đó, giúp CB.CNV LĐ trong toàn Tập đoàn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào hệ thống chính trị từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

 

Đại biểu, lãnh đạo VRG chụp ảnh lưu niệm với Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG

 

Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn hướng về cơ sở, tích cực chăm lo cho NLĐ. Công đoàn CSVN tích cực tăng cường thực hiện các chương trình ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ toàn Tập đoàn. Đoàn Thanh niên VRG thường xuyên xây dựng chương trình công tác đoàn trong năm với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.  

 

Các tổ chức đoàn thể luôn có những hoạt động cụ thể mang lại lợi ích cho NLĐ, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề được giao, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc cón tồn tại, thực hiện có hiệu quả các các chỉ tiêu kế hoạch (KH) đề ra.  Kết quả SXKD quy I năm 2024 của VRG ước thực hiện với các chỉ tiêu: Sản lượng khai thác cao su 57.732 tấn, đạt 13% KH; sản lượng thu mua là 10.917 tấn, đạt 14,5% KH; chế biến 86.099 tấn, đạt 17,1% KH; tiêu thụ 101.253 tấn, đạt 19,5% KH so với cùng kỳ.

 

Chủ trì Hội nghị

 

Giá bán mủ bình quân khoảng 36,8 triệu đồng/tấn, cao hơn 3,8 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cao su 3 tháng đầu năm khoảng 3.610 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu gia công chế biến gỗ và doanh thu khác của các công ty gỗ là 1.240,5 tỷ đồng; Tổng doanh thu của các công ty công nghiệp trong quý I đạt 174 tỷ đồng, bằng 14,6% kế hoạch năm 2024. Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp doanh thu ước đạt 400,9 tỷ đồng; công ty thủy điện thuộc Tập đoàn phát điện thương phẩm được hơn 72,7 triệu kwh, bằng 15,1% kế hoạch (thấp hơn 21,5% so với cùng kỳ năm 2023); doanh thu thủy điện ước đạt 106,9 tỷ đồng.

 

Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 5.003 tỷ đồng, bằng 20% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 105,7%; Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 997 tỷ đồng, bằng 24,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 105,3%; Nộp ngân sách ước đạt 847 tỷ đồng, bằng 21,4% KH, so với cùng kỳ năm trước đạt 109%.

 

Công ty mẹ VRG tổng doanh thu là 350 tỷ đồng, bằng 8,8% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 105%; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 177 tỷ đồng, bằng 12,2% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 105%; Nộp ngân sách ước đạt 4 tỷ đồng, bằng 0,3% KH năm, so với cùng kỳ năm 2023 đạt 100%.  

 

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG báo cáo kết quả công tác Quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024 của Đảng ủy VRG

 

Trước tình hình tình hình kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị…làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của VRG, Đảng ủy VRG kiên trì, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bô các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2024.

 

Chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tập đoàn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các cơ quan hữu quan có liên quan để đảm bảo công tác xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước.  Quyết liệt chỉ đạo và có các giải pháp khả thi, hiệu quả, kịp thời để phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất trong năm. Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, đảm bảo thu nhập, việc làm cho NLĐ, quyền lợi của cổ đông và an sinh xã hội tại địa phương có đơn vị trực thuộc VRG đứng chân.

 

Phê duyệt kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên trên cơ sở kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh năm 2024 mà VRG đã phê duyệt, thoả thuận. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.  Phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ môi trường. Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, xây dựng và nâng cao thương hiệu của Tập đoàn trở thành thương hiệu mạnh có uy tín trong và ngoài nước…

 

Hội nghị cũng đã thực quy trình lấy ý kiến thôi không tham gia BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã nhấn mạnh một số nội dung trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tập đoàn đến đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn… Đặc biệt cần đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44 KH/ĐU, ngày 31/01/2024 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”. “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; triển khai sâu rộng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên.

 

Theo dõi và chỉ đạo nâng cao nhận thức, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Kịp thời nắm bắt diễn biến dư luận xã hội trong công nhân lao động, để báo cáo, phản ánh có giải pháp ứng xử kịp thời.

 

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, Đảng bộ Tập đoàn tập trung củng cố, kiện toàn, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực Tập đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có lộ trình và bước đi phù hợp, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, HĐQT Tập đoàn đã đề ra. Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

 

Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 hàng năm của Đảng ủy Tập đoàn và các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục tổ chức công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc, khắc phục các tồn tại, khuyến nghị yêu cầu của đoàn kiểm tra (nếu có) đúng yêu cầu và đảm bảo tiến độ; kịp thời ban hành đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế… đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động của Tập đoàn.

 

Tổ chức hiệu quả các phong trào, các hoạt động, chuỗi sự kiện chào mừng 95 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1829 – 28/10/2024); lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp để xác định ý thức, thái độ, trách nhiệm của mình, phát huy sáng kiến, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ra sức thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động một cách thiết thực hiệu quả, duy trì ổn định việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện hiệu quả các giải pháp thu hút, tuyển dụng lao động, giữ chân người lao động.

 

Lãnh đạo VRG tặng hoa chia tay các đồng chí cấp ủy VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chuyển công tác

 

Tăng cường, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Tập đoàn các đơn vị thành viên. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp hữu hiệu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, bằng nhiều nguồn lực sẵn có tăng cường giải quyết nhanh chóng, triệt để các vướng mắc tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng tháng/quý góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội; tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, an toàn trật tự xã hội, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng dân cư tại nơi có đơn vị cao su đứng chân, các tỉnh mà Tập đoàn ký kết hợp tác toàn diện và tại Lào, Campuchia.

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, người đại diện vốn, Người đứng đầu và Thủ trưởng các đơn vị thành viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn về Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025 của Tập đoàn; chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng Đề án phát triển các khu công nghiệp.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Ông đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể theo chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

 

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình lấy ý kiến thôi tham gia BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lê Văn Thắng và Cao Thanh Nam. Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/05/14/dang-bo-vrg-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-de-ra/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ