logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII 04/09/2013

   Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Hà Văn Ngoan - Phó Vụ trưởng, Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được BCH Trung ương Đảng thảo luận, quyết định tại Hội nghị lần thứ 7. Trong đó tập trung vào các nội dung về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị; về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội...

   Hội nghị giúp Đảng viên nắm vững hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII (khóa XI), qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thấy rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong tình hình hiện nay.  

* Cũng trong ngày 28/8, Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015. Trong giữa đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ VRG đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn khá tốt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Không những bảo toàn, phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu, VRG còn mở rộng đầu tư ra nước ngoài; giữ vững an ninh chính trị, ổn định an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người lao động…

   Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chủ động lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động, nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các Nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XI)… Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ VRG có 30 tổ chức Đảng trực thuộc (8 Đảng bộ, 22 Chi bộ) với 670 Đảng viên, hiện nayđã phát triển lên 35 tổ chức Đảng trực thuộc (11 Đảng bộ, 24 Chi bộ) với 969 Đảng viên. Đảng ủy VRG  đã ký kết quy chế phối hợp công tác với các Tỉnh ủy: Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương, Quảng Nam, Lai Châu…

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - UV dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, biểu dương những thành quả của Đảng bộ VRG trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: “Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ VRG tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh tái cấu trúc Tập đoàn, tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp”.

   Kết luận Hội nghị, đống chí Trần Ngọc Thuận - UV BTV Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy VRG, nêu rõ: “Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2010-2015, VRG vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng và toàn Tập đoàn phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VII”.

Nguyễn Hồng

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ