logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Dầu Tiếng chú trọng phát triển Đảng trong công nhân 11/04/2017

CNLĐ là đối tượng được chú trọng phát triển Đảng tại Cao su Dầu Tiếng

CNLĐ là đối tượng được chú trọng phát triển Đảng tại Cao su Dầu Tiếng

Bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng

Ông Trần Bá Lợi – Bí thư Đảng ủy, giám đốc NT Trần Văn Lưu, cho biết từ năm 2010 đến cuối năm 2016, Đảng bộ NT phát triển được 80 Đảng viên, trong đó có 46 Đảng viên là CNLĐ trực tiếp, đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, việc phát triển Đảng viên trong lực lượng CNLĐ trực tiếp gặp những thuận lợi và khó khăn khác nhau.

“Những năm gần đây, nhất là năm 2015 và 2016, do sự cạnh tranh lao động, CN làm việc lâu năm xin nghỉ việc nhiều. Số CN trẻ mới tuyển chiếm đa số, trong khi trình độ văn hóa, ý thức kỷ luật, nhận thức trách nhiệm chưa cao, tư tưởng, tâm lý không ổn định, gây khó khăn cho công tác tạo nguồn phát triển Đảng”, ông Lợi chia sẻ.

Ông Lợi cho biết thêm, trước khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra hằng năm về công tác phát triển Đảng, Đảng bộ NT đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, có việc chú trọng nâng cao nhận thức, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNLĐ trực tiếp. Và đặc biệt, công tác quy hoạch, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng phải phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

“Hằng năm, các Chi bộ đều thực hiện khảo sát chất lượng quần chúng được các tổ chức Đoàn thể giới thiệu. Căn cứ vào các chỉ tiêu như tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ… từ đó phát hiện những nhân tố tích cực, nổi trội trong CNLĐ. Sau đó, Chi bộ xem xét cho đi học cảm tình Đảng và kết nạp”, ông Lợi chia sẻ kinh nghiệm.

Nâng “chất” đội ngũ CNLĐ trực tiếp

Theo ông Nguyễn Hữu Từ – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, công tác phát triển Đảng trong CNLĐ trực tiếp có ý nghĩa quan trọng. Phát biểu tại một hội nghị gần đây của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, ông nhấn mạnh cần chú trọng công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt.

“Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng Đảng bộ cơ sở trực thuộc, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp phù hợp để thực hiện. Đặc biệt, chú trọng, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong lực lượng CNLĐ. Cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế thừa, cán bộ trẻ. Công nhân công ty phải được nâng cao chất lượng về tay nghề, tri thức, khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học – công nghệ tiên tiến; thích ứng và hội nhập quốc tế; có bản lĩnh chính trị vững vàng; phát huy vai trò người đứng đầu gắn với phát huy trí tuệ tập thể trong SXKD và xây dựng Đảng”, ông Từ chỉ đạo.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Từ còn nhấn mạnh, Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng bên cạnh việc làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ công ty. Cần phải tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của CB,CNVC-LĐ. Quan tâm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, nên thường xuyên tổ chức tôn vinh những CNLĐ điển hình, có hình thức khen thưởng, nhằm động viên khích lệ kịp thời.

Bài, ảnh: Anh Quân

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-dau-tieng-chu-trong-phat-trien-dang-trong-cong-nhan.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ