logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII 22/07/2022

 

Ngày 21/7, gần 100 cán bộ Đảng viên VRG tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

 

Lãnh đạo Tập đoàn cùng các cán bộ Đảng viên tham gia Hội nghị

 

Thành phần tham dự là các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ, Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát; người phụ trách Quản trị, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đảng; chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn CSVN; và cán bộ nghiệp vụ công tác Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Công nghiệp CSVN

 

Trong 2 ngày 21 và 22/7, các đại biểu sẽ nghe các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

 

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/07/21/vrg-du-hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ