logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG kỳ vọng có ít nhất 15 thành viên đạt Top 100 doanh nghiệp bền vững 17/07/2021

 

Tiếp tục tham gia Chương trình Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, VRG kỳ vọng sẽ có ít nhất 15 thành viên lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững trong năm nay.

 

Chương trình bền vững 2019-2024 của VRG. Ảnh: VRG.

 

Nhằm tiếp tục duy trì, phấn đấu đạt thứ hạng cao hơn nữa, mở rộng số lượng các công ty thành viên được chứng nhận doanh nghiệp bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu cũng như thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững, năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tiếp tục tham gia Chương trình Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam và kỳ vọng có ít nhất 15 thành viên đạt danh hiệu doanh nghiệp bền vững trong Top 100.

 

Nhận thức được danh hiệu Doanh nghiệp bền vững mở ra cơ hội nâng cao uy tín, thương hiệu, gia tăng sự tin cậy trong quan hệ với các đối tác và khách hàng, và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, VRG đã khuyến khích các thành viên đăng ký tham gia Chương trình Đánh giá, Công bố các Doanh nghiệp bền vững từ năm 2019.

 

Chương trình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức hàng năm từ năm 2016, với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Mục tiêu của Chương trình là nhằm vinh danh và khen thưởng các doanh nghiệp đáp ứng được Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) về kết quả kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm về môi trường và lao động, xã hội.

 

Năm 2019, VRG có 10 thành viên đạt Top 100 và 3 thành viên đạt chuẩn doanh nghiệp bền vững. Năm 2020, có 2 thành viên suất sắc đạt Top 10 trong tổng số 14 thành viên đạt Top 100 và 5 thành viên đạt chuẩn doanh nghiệp bền vững.

 

10 DN VRG đạt Top 100 năm 2019:

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công Ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình.

 

14 DN VRG đạt Top 100 năm 2020:

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Top 10), Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Top 10), Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah, Công Ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình.

 

https://nongnghiep.vn/vrg-ky-vong-co-it-nhat-15-thanh-vien-dat-top-100-doanh-nghiep-ben-vung-d297061.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ