logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thanh Hoá: Đẩy mạnh tiến độ trồng mới cao su vụ thu 2013 07/08/2013

Với phương châm huy động tổng lực để đẩy nhanh tiến độ trồng mới cao su trong vụ thu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng với các địa phương thực hiện nhiều biện pháp như khẩn trương cho thu hoạch các cây ngắn ngày tạo quỹ đất để trồng cao su, tiến hành đào hố và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tăng cường công tác kiểm tra giống... Nhờ vậy, từ đầu tháng 7 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được gần 100 ha cao su, nâng tổng diện tích cao su được trồng mới từ đầu năm đến nay lên 560 ha.

Nhìn chung, công tác trồng mới cao su đã có chuyển biến, song tiến độ vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, các địa phương đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng mới cao su trong vụ thu, nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành 60-70% kế hoạch trồng mới cao su trong tháng 8 này.

Hương Thơm

http://www.baothanhhoa.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ