logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

“Thư viện kết hợp Nông trường - Xã” điển hình ở TCT Cao su Đồng Nai 15/04/2013

Thông qua thư viện, người dân nông thôn nói chung và công nhân cao su nói riêng đã biết vận dụng, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến từ sách, báo vào thực tiễn, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều công nhân đã biết vượt khó làm giàu, trở thành “Công nhân, nông dân sản xuất giỏi”.

Hoạt động thư viện cũng tạo điều kiện cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến. Đời sống tinh thần của công nhân, nông dân ổn định và từng bước phát triển.

Có được những kết quả đáng khích lệ trên, chính là nhờ có sự  quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, sự đóng góp tích cực của các nông trường, các tổ chức xã hội nói chung và của CNVC trong toàn Tổng Công ty đã quan tâm đến hoạt động đọc sách báo. Trong đó phải kể đến tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã huy động tối đa những đóng góp rất lớn của Đoàn viên. Đặc biệt còn có những nỗ lực hết mình, sự yêu nghề, cố gắng của những người cán bộ thư viện đầy nhiệt tâm, luôn mong muốn được phục vụ đầy đủ  nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt là CB CNVC trên địa bàn có cao su đóng chân.

Vũ Duy Phong

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ