logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Danh sách thành viên Khu vực Miền Đông Nam Bộ
1 CTCP KCN Bắc Đồng Phú
2 CTCP Cao su Bà Rịa
3 CTCP Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng
4 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
5 CTCP Cao su Bình Long - Tà Thiết
6 CTCP VRG - Đak Nông
7 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
8 CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
9 Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai
10 Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
11 CTCP Cao su Đồng Phú
12 CTCP gỗ MDF VRG Dongwha
13 CTCP Kinh doanh BOT DT 741
14 CTCP Gỗ Dầu Tiếng
15 CTCP Gỗ Đồng Nai
16 CTCP Gỗ Đồng Phú
17 CTCP Chế biến & xuất khẩu gỗ Tây Ninh
18 CTCP Cao su Hàng Gòn
19 CTCP Cao su Hòa Bình
20 CTCP Công nghiệp An Điền
21 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long.
22 CTCP Khu Công Nghiệp Tân Bình
23 CTCP VRG - Khải Hoàn
24 CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
25 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
26 CTCP Khu công nghiệp Long Đức
27 CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
28 CTCP Cao su Phước Hòa
29 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
30 CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh
31 Công ty cổ phần Chỉ sợi cao su VRG SA DO
32 CTCP Cao su Tân Biên
33 CTCP Cao su Tây Ninh
34 CTCP Chế biến gỗ Thuận An
35 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
36 Công ty cổ phần Cao su Trường Phát
37 CTCP Cơ khí Vận tải Cao su Dầu Tiếng
38 Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
39 Công ty TNHH Nghiên cứu Khoa học & SXTN Cao su Visorutex
40 CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ