logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
191 Loại văn bản: Thông tư - Số: 221/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn việc trích lập, quản lý qũy tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn theo quy định Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
221/2013/TT-BTC (31/12/2013)
133 KB
192 Loại văn bản: Thông tư - Số: 220/2013/TT-BTC
Thông tư : hướng dẫn thực hiện một số điều về Nghị định số 71/2013 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 1000% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
220/2013/TT-BTC (31/12/2013)
343 KB
193 Loại văn bản: Hướng dẫn - Số: 03/2014/TT-BTC
Bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn về địa phương và Tập đoàn Điện lực quản lý
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
03/2014/TT-BTC (02/01/2014)
328 KB
194 Loại văn bản: Nghị định - Số: 219/2013/NĐ-CP
Nghị định : Về việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Nơi ban hành: Chính phủ
219/2013/NĐ-CP (26/12/2013)
143 KB
195 Loại văn bản: Nghị định - Số: 218/2013/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
218/2013/NĐ-CP (26/12/2013)
481 KB
196 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3159/QĐ-BTC
Quyết định : Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
3159/QĐ-BTC (18/12/2013)
5.3 MB
197 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 27/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
27/CT-TTg (27/12/2013)
75 KB
198 Loại văn bản: Thông tư - Số: 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (02/12/2013)
336 KB
199 Loại văn bản: Thông tư - Số: 194/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 1000% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành côgn ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
194/2013/TT-BTC (17/12/2013)
410 KB
200 Loại văn bản: Nghị định - Số: 210/2013/NĐ-CP
Nghị đinh :Về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nơi ban hành: Chính phủ
210/2013/NĐ-CP (19/12/2013)
559 KB