logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
231 Loại văn bản: - Số: 18/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18/2013/TT-BLĐTBXH (09/09/2013)
445 KB
232 Loại văn bản: Thông tư - Số: 26/2013/TT-BTNMT
Thông tư v/v hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
26/2013/TT-BTNMT (26/09/2013)
271 KB
233 Loại văn bản: Luật - Số: 02/99/QH
Luật Bảo vệ Môi trường của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Nơi ban hành: Cong hoa dan chu nhan dan Lao
02/99/QH (03/04/1999)
179 KB
234 Loại văn bản: Nghị định - Số: 71/2013/NĐ-CP
Nghị định : Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nằm giữ 100 % vốn điều lệ
Nơi ban hành: Chính phủ
71/2013/NĐ-CP (11/07/2013)
1.5 MB
235 Loại văn bản: Nghị định - Số: 61/2013/NĐ-CP
Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
61/2013/NĐ-CP (25/06/2013)
1.1 MB
236 Loại văn bản: Luật - Số: 11/QH
Luật doanh nghiệp nước CHDCND Lào
Nơi ban hành: Cong hoa dan chu nhan dan Lao
11/QH (09/11/2005)
736 KB
237 Loại văn bản: Nghị định - Số: 51/2013/NĐ-CP
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đ/c TV.HĐTV hoặc Chủ tịch, KSV, TGĐ hoặc Giám đốc, Kế toán trưởng trong Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
51/2013/NĐ-CP (14/05/2013)
861 KB
238 Loại văn bản: Nghị định - Số: 50/2013/NĐ-CP
Quy định Quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
50/2013/NĐ-CP (14/05/2013)
686 KB
239 Loại văn bản: Nghị định - Số: 49/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Nơi ban hành: Chính phủ
49/2013/NĐ-CP (14/05/2013)
610 KB
240 Loại văn bản: Thông tư - Số: 45/2011/TT-BTC
Thông tư: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
45/2011/TT-BTC (25/04/2013)
1.3 MB