logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
271 Loại văn bản: Công văn - Số: 339/TTg-ĐMDN
Công văn : Phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới DN 100% vốn thuộc Tập đoàn CNCSVN giai đoạn 2012 - 2015.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
339/TTg-ĐMDN (28/03/2012)
92 KB
272 Loại văn bản: Nghị định - Số: 17/2012/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật kiểm toán độc lập.
Nơi ban hành: Chính phủ
17/2012/NĐ-CP (13/03/2012)
563 KB
273 Loại văn bản: Công văn - Số: 224/BCS-CV
Công văn : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
224/BCS-CV (28/02/2012)
222 KB
274 Loại văn bản: Thông tư - Số: 202/2011/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
202/2011/TT-BTC (30/12/2011)
956 KB
275 Loại văn bản: Thông tư - Số: 196/2011/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
196/2011/TT-BTC (26/12/2011)
489 KB
276 Loại văn bản: Quyết định - Số: 124/QĐ-TTg
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
124/QĐ-TTg (02/02/2012)
904 KB
277 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 03/CT-TTg
Chỉ thị : về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
03/CT-TTg (17/01/2012)
290 KB
278 Loại văn bản: Thông tư - Số: 48/2011/TT-BTNMT
Thông tư : Sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
48/2011/TT-BTNMT (28/12/2011)
229 KB
279 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 01/NQ-CP
Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Nơi ban hành: Chính phủ
01/NQ-CP (03/01/2012)
580 KB
280 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT (28/12/2011)
131 KB