logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
281 Loại văn bản: Quyết định - Số: 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG
Quyết định : về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG (30/12/2011)
109 KB
282 Loại văn bản: Thông tư - Số: 47/2011/TT-BTNMT
Thông tư : về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
47/2011/TT-BTNMT (28/12/2011)
155 KB
283 Loại văn bản: Thông tư - Số: 45/2011/TT-BCT
Thông tư : về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10/05/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Nơi ban hành: Bộ Công Thương
45/2011/TT-BCT (30/12/2011)
232 KB
284 Loại văn bản: Thông tư - Số: 41/2011/TT-BLĐTBXH
Thông tư : Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của BỘ Lao Động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
41/2011/TT-BLĐTBXH (28/12/2011)
75 KB
285 Loại văn bản: Công văn - Số: 2444/TTg-KTN
Công văn : Cơ chế đặc thù của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2444/TTg-KTN (27/12/2011)
114 KB
286 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2985/QĐ-BTC
Quyết định : Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2985/QĐ-BTC (09/12/2011)
2.8 MB
287 Loại văn bản: Nghị định - Số: 29/2012/NĐ-CP
Nghị định : Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Nơi ban hành: Chính phủ
29/2012/NĐ-CP (12/04/2012)
1.1 MB
288 Loại văn bản: Quyết định - Số: 68/2011/QĐ-TTg
Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
68/2011/QĐ-TTg (12/12/2011)
377 KB
289 Loại văn bản: Quyết định - Số: 70/2011/QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước Châu Phi giai đoạn 2012 - 2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
70/2011/QĐ-TTg (13/12/2011)
384 KB
290 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1935/QĐ-BNN-TC
Quyết định : Phê duyệt dự toán dịch vụ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật Dự án Phát triển Cao su tiểu điền.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1935/QĐ-BNN-TC (13/12/2011)
803 KB