logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
281 Loại văn bản: Nghị định - Số: 29/2012/NĐ-CP
Nghị định : Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Nơi ban hành: Chính phủ
29/2012/NĐ-CP (12/04/2012)
1.1 MB
282 Loại văn bản: Quyết định - Số: 68/2011/QĐ-TTg
Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
68/2011/QĐ-TTg (12/12/2011)
377 KB
283 Loại văn bản: Quyết định - Số: 70/2011/QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước Châu Phi giai đoạn 2012 - 2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
70/2011/QĐ-TTg (13/12/2011)
384 KB
284 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1935/QĐ-BNN-TC
Quyết định : Phê duyệt dự toán dịch vụ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật Dự án Phát triển Cao su tiểu điền.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1935/QĐ-BNN-TC (13/12/2011)
803 KB
285 Loại văn bản: Thông báo - Số: Tiêu chí xét chọn "Doanh nghiệp x
Thông báo : Tiêu chí xét chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam" năm 2011
Nơi ban hành: Bộ Công Thương
Tiêu chí xét chọn "Doanh nghiệp x (24/11/2011)
77 KB
286 Loại văn bản: Công văn - Số: 16227/BTC-CĐKT
Công văn : công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán năm 2012
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
16227/BTC-CĐKT (29/11/2011)
237 KB
287 Loại văn bản: Thông tư - Số: 170/2011/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
170/2011/TT-BTC (25/11/2011)
57 KB
288 Loại văn bản: Thông tư - Số: 152/2011/TT-BTC
Thông tư: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
152/2011/TT-BTC (11/11/2011)
97 KB
289 Loại văn bản: Nghị định - Số: 106/2011-NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Nơi ban hành: Chính phủ
106/2011-NĐ-CP (23/11/2011)
367 KB
290 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2092/QĐ-TTg
Quyết định : Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2092/QĐ-TTg (23/11/2011)
221 KB