logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
251 Loại văn bản: Thông tư - Số: 05/2012/TT-BKHĐT
Thông tư: Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam"
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
05/2012/TT-BKHĐT (19/10/2012)
241 KB
252 Loại văn bản: Quyết định - Số: 42/2012/QĐ-TTg
Quyết định : Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
42/2012/QĐ-TTg (08/10/2012)
111 KB
253 Loại văn bản: Nghị định - Số: 77/2012/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
Nơi ban hành: Chính phủ
77/2012/NĐ-CP (05/10/2012)
183 KB
254 Loại văn bản: Thông tư - Số: 40/2012/TT-BNNPTNT
Thông tư : Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
40/2012/TT-BNNPTNT (15/08/2012)
103 KB
255 Loại văn bản: Thông tư - Số: 18/2012/TT-BKHCN
Thông tư : Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác nhận công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, danh mục công nghệ cấm chuyển giao
Nơi ban hành: >Bộ Khoa học và Công nghệ
18/2012/TT-BKHCN (02/10/2012)
121 KB
256 Loại văn bản: Quyết định - Số: 576/QĐ-BTC
Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
576/QĐ-BTC (05/02/2007)
256 KB
257 Loại văn bản: Thông tư - Số: 121/2012/TT-BTC
Thông tư :Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
121/2012/TT-BTC (26/07/2012)
715 KB
258 Loại văn bản: Thông tư - Số: 102/2012/TT-BTC
Thông tư : Quy định phí công tác phí cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
102/2012/TT-BTC (21/06/2012)
311 KB
259 Loại văn bản: Sao y Luật - Số: 01/2011/QH13
Sao y bản chính Luật lưu trữ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
Nơi ban hành: Quốc hội
01/2011/QH13 (25/11/2011)
208 KB
260 Loại văn bản: Quyết định - Số: 601/QĐ-BNV
Quyết định : Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
601/QĐ-BNV (09/07/2012)
276 KB