logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
331 Loại văn bản: Công văn - Số: 4113/BNN-HTQT
Xin visa cho người nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4113/BNN-HTQT (18/08/2011)
577 KB
332 Loại văn bản: Công văn - Số: 1326/BXD-QLN
Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc.
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
1326/BXD-QLN (08/08/2011)
255 KB
333 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1342/QĐ-TTg
Thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1342/QĐ-TTg (05/08/2011)
114 KB
334 Loại văn bản: Nghị định - Số: 67/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Chính phủ
67/2011/NĐ-CP (08/08/2011)
190 KB
335 Loại văn bản: Nghị định - Số: 68/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Nơi ban hành: Chính phủ
68/2011/NĐ-CP (08/08/2011)
670 KB
336 Loại văn bản: Công văn - Số: 2132/BTTTT-VNCERT
Công văn : Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử.
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
2132/BTTTT-VNCERT (18/07/2011)
1.2 MB
337 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1315/CT-TTg
Chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1315/CT-TTg (03/08/2011)
144 KB
338 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1682/QĐ-BNN-TCCB
Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1682/QĐ-BNN-TCCB (21/07/2011)
1.8 MB
339 Loại văn bản: Công văn - Số: 1090/TCDN-KHTC
Công văn : Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy nghề năm 2012
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh v? Xã hội
1090/TCDN-KHTC (05/07/2011)
351 KB
340 Loại văn bản: Công văn - Số: 9889/BTC-QLN
Công văn : Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 1568/CT-TTg của TTCP về vay vốn nước ngoài của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
9889/BTC-QLN (26/07/2011)
67 KB