logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
331 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1682/QĐ-BNN-TCCB
Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1682/QĐ-BNN-TCCB (21/07/2011)
1.8 MB
332 Loại văn bản: Công văn - Số: 1090/TCDN-KHTC
Công văn : Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy nghề năm 2012
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh v? Xã hội
1090/TCDN-KHTC (05/07/2011)
351 KB
333 Loại văn bản: Công văn - Số: 9889/BTC-QLN
Công văn : Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 1568/CT-TTg của TTCP về vay vốn nước ngoài của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
9889/BTC-QLN (26/07/2011)
67 KB
334 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1216/QD-TTg
Quyết định : Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1216/QD-TTg (22/07/2011)
1.2 MB
335 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1208/QD-TTg
Quyết định : Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1208/QD-TTg (21/07/2011)
2.3 MB
336 Loại văn bản: Thông tư - Số: 94/2011/TT-BTC
Thông tư : Sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
94/2011/TT-BTC (29/06/2011)
227 KB
337 Loại văn bản: Thông tư - Số: 93/2011/TT-BTC
Thông tư : Sửa đổi bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
93/2011/TT-BTC (29/06/2011)
200 KB
338 Loại văn bản: Nghị định - Số: 59/2011/NĐ-CP
Nghị định : về chuyển đổi doanh nghiêp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Chính Phủ
59/2011/NĐ-CP (18/07/2011)
1.9 MB
339 Loại văn bản: Nghị định - Số: 66/2011/NĐ-CP
Nghị định : Quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.
Nơi ban hành: Chính Phủ
66/2011/NĐ-CP (01/08/2011)
626 KB
340 Loại văn bản: Công văn - Số: 1019/TTg-ĐMDN
Sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1019/TTg-ĐMDN (24/06/2011)
98 KB